Bodemnestelregister

Wat is het bodemnestelregister?

Circa 70% van de Nederlandse bijensoorten nestelt in de bodem. Zulke bodemnesten zijn vaak moeilijk te vinden en daarom is er maar weinig informatie beschikbaar over de specifieke eisen die bijensoorten aan hun nestelomgeving stellen. De weinige beschikbare informatie is vaak anekdotisch van aard en hierdoor is meestal niet duidelijk hoe representatief deze is voor de nestelgewoonten van soorten. 

Het Bodemnestelregister is een poging om op gestandaardiseerde wijze informatie te verzamelen over de nestelplekken van in Nederland voorkomende in de bodem nestelende bijen. Met onderstaand formulier kan deze informatie worden doorgegeven.

Het is niet verplicht om alle vragen in te vullen (behalve de met rood gemarkeerde). Alle informatie is welkom, ook als deze onvolledig is. Liever onvolledige informatie dan onjuiste. Het is wel van groot belang dat de determinatie van de bijensoort juist is. Voer daarom indien mogelijk ook foto's in die verificatie mogelijk maken, of voer in het daartoe bestemde veld een link in naar een door foto's vergezelde waarneming op Waarneming.nl. 

Let op: hier ingevoerde gegevens worden niet automatisch opgenomen in Waarneming.nl of het databestand van EIS Kenniscentrum Insecten.

Vragen? Stel ze hier.

Invoerformulier

Loading
 • - -

 • Filename
  Size
  Process
  Status

  Toelichting bij formulier

  Tip: sla deze pagina op in de favorieten van je mobiele telefoon, zodat je het formulier altijd paraat hebt als je een bodemnest tegenkomt.

  Naam waarnemer. - Dit is een verplicht veld.

   

  Emailadres. - Geen verplicht veld, wel handig indien we nog contact willen opnemen.

   

  Genus. - Wetenschappelijke genusnaam van de bijensoort die nestelend waargenomen is.

   

  Species. - Wetenschappelijke soortnaam van de bijensoort.

  Link Waarneming.nl. - Indien van toepassing kan hierin een link naar een waarneming op Waarneming.nl worden gekopieerd.

  Vindplaats. - Naam van de vindplaats. Dit is een verplicht veld. 

   

  Datum. - Datum van de waarneming.

   

  Amersfoortcoordinaat X & Y. - Coördinaten van het kilometerhok waarin het nest is gevonden, volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting ('Amersfoortcoördinaten). Let op: alleen kilometerhok invoeren, geen cijfers achter de komma.

  Aantal nesten. - (Geschat) aantal nesten dat op dezelfde plek in dezelfde situatie is aangetroffen. 

   

  Tussen straatstenen? - Aanvinken indien het nest tussen straat- of stoepstenen is gegraven.

   

  Grondsoort. - Grondsoort waarin het nest is gegraven (zie ook onder bij Kleigehalte).

   

  Kleigehalte. - Percentage klei in de grond volgens opgegeven categorieën. 

  Humusgehalte. - Percentage humus in de grond volgens opgegeven categorieën. 

  Hoogte t.o.v. grondwater. - Hoogte van de nestopening t.o.v. het grondwaterpeil.

  Hellingshoek. - Hellingshoek van de grond met de nestopening in graden t.o.v. horizontaal. 

  Oriëntatie. - Oriëntatie van het nest t.o.v. de zon ('welke kant kijkt het nest op'?). Alleen van toepassing bij nesten in een helling.

  Beschutting. - Aan welke zijde(n) van het nest is beschutting (luwte) tegen wind aanwezig?

  Dikte strooisellaag. - Dikte van eventuele strooisellaag in cm.

  Bedekking vegetatie 10 cm. - Bodembedekking door vegetatie in % in omtrek 10 cm rond nestopening.

  Bedekking vegetatie 100 cm. - Bodembedekking door vegetatie in % in omtrek 100 cm rond nestopening.

  Hoogte vegetatie. - Hoogte van de directe omringende vegetatie in cm.

  Beschaduwing totaal. - Percentage van de dag (dus nacht niet meegerekend!) dat nest in schaduw ligt.

   

  Beschaduwing 1e helft ochtend. - Percentage van 1e helft ochtend waarin in nest in schaduw ligt (bij zonnig weer).

   

  Beschaduwing 2e helft ochtend. - Percentage van 2e helft ochtend waarin in nest in schaduw ligt (bij zonnig weer).

   

  Beschaduwing 1e helft middag. - Percentage van 1e helft middag waarin in nest in schaduw ligt (bij zonnig weer).

   

  Beschaduwing 2e helft middag. - Percentage van 2e helft middag waarin in nest in schaduw ligt (bij zonnig weer).

   

  Overdekt? - Aanvinken indien de nestopening overdekt is door bladerdak of overkapping (bijv. door gebouw, boomstam, uitstekende steilrand).

   

  Meer schaduw in zomer dan in voorjaar? - Dit is vaak het geval als het nest onder een bladerdak van loofbomen ligt. Aanvinken indien van toepassing.

   

  Nabijheid bloemen. - Afstand tot dichtstbijzijnde noemenswaardige voedselbron (voor betreffende bijensoort!) in meters.

   

  Foto's. - Hier kunnen foto's van het nest en/of de bij worden geüpload. Maximale bestandsgrootte 4 MB.

   

  Opmerkingen. - Eventuele bijzonderheden kunnen hier vermeld worden. 

   

  Versturen. - Vergeet niet om hierop te klikken als het formulier is ingevuld!