Bijen in stad en dorp

Bijen in stad en dorp

Een themanummer van bijen- en wespentijdschrift Hymenovaria over bijen in steden en dorpen. In maar liefst 160 pagina's komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod, verdeeld over de categorieën Tuinen, Steden, Onderwijs en educatie en Beheer. Artikelen gaan in op historie, soortenrijkdom en aangepast beheer voor bijen en onderzoek aan wilde bijen door liefhebbers en beroepsonderzoekers. 

Een echte schatkist van inspiratie voor iedereen die meer wil weten over bijen in stedelijke omgeving, en vooral voor wie daadwerkelijk aan de slag wil!

Het boek is hier als PDF te downloaden (16 MB):

Download PDF

Er is een kleine voorraad gedrukte exemplaren die kunnen worden besteld door een email te sturen naar penningmeester@hymenoptera-nev.nl en € 10,-- (voor verzending binnen Nederland) over te maken op: NL17 TRIO 0379 6254 31 onder vermelding van “themanummer”.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord - Koos Biesmeijer
Inleidingen
Historie bijenonderzoek in stedelijke gebieden - Theo Peeters & Jan Smit
Wilde bijen en bebouwing: meer verliezers dan winnaars? - Pieter Vanormelingen, Menno Reemer & Jens D’Haeseleer
Meer bijen en andere ongewervelden in de stad, wie zorgt ervoor? - Arjan van der Veen
Tuinen
Tuininventarisaties in stad en dorp - Theo Peeters
Mijn tuin leeft, de tuin-Bioblitz, wat levert het voor bijen op? - Anthonie Stip
Bijen in de tuin in Zandvoort gedurende de periode 2004-2020 - Pim Kuijken
Amstelglorie, een BIJzonder volkstuincomplex in Amsterdam - Jon Silber & Hans Nieuwenhuijsen
Het vóórkomen van wilde bijen in de plaats Beilen - Joop van de Nieuwegiessen
Hommels als ‘huisdier’ houden in je tuin. Een beknopte handleiding - Sjoert Fleurke
Bijenoase op gemeenteplein in Weert - Arno van Stipdonk & Frank Peeters
Wilde bijen in onze tuin in Duiven - Jan Smit
Van west naar oost en van stad naar dorp - Frank van der Meer
In gesprek met Arie Koster - Theo Peeters
Steden
Van gewone slobkousbij tot gedoornde slakkenhuisbij: tien jaar wilde bijenbeleid in Amsterdam - Florinda Nieuwenhuis
Van kastuinbouw naar bijenparadijs: recent aangelegde dijkjes in stedelijk gebied trekken bijzondere bijen - Menno Reemer
Bijen en bij-vriendelijk beheer in Utrecht - John Smit & Floris Brekelmans
Bijen in Breda - Aad van Diemen
Gouda en Gemert-Bakel, twee BovensteBeste Bermbeheerders - Regina Oors
Wilde bijen bevorderen in de stad samen met honingbijen. Kan dat? - Erik van der Spek
Succesvol ecologisch bermbeheer in Eindhoven - Regina Oors
Zwaluwbijen op de Maasvlakte - Linde Slikboer & Niels Godijn
Onderwijs & educatie
De Bijenstichting, 10 jaar later - Theo Peeters
Bijenhotels met open armen? - Pieter van Breugel
Bijen in het onderwijs, ambassadeurs voor natuurvriendelijkheid? Een essay - Arjen M. Strijkstra
Beheer
Stedelijk gebied brongebied voor wilde bijen, klopt dat wel? - Wankja Ferguson
Ecologisch bermbeheer met Kleurkeur: wat betekent het voor wilde bestuivers? - Anthonie Stip
Kleinschalig maaibeheer maakt grasland soortenrijker - Jaap Mekel
Literatuur
Boekbespreking: Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders & biodiversiteit in tuinen - Theo Peeters
Resultaten van onderzoek - Regina Oors, Erik van der Spek