De Nederlandse zweefvliegen

De Nederlandse zweefvliegen

Reemer, Renema, van Steenis e.a. 2009

In Nederland komen circa 330 soorten zweefvliegen voor. De pluimwoudzwever, het zomers doflijfje en de donkere wimperzweefvlieg, om er een paar te noemen. Dit boek beschrijft de levenswijze en de verspreiding van alle Nederlandse soorten. Leven de larven in de modder of jagen ze in bomen op bladluizen? Zijn ze voor- of achteruitgegaan? Alle kennis over de Nederlandse zweefvliegenfauna gebundeld in één boek.

Via onderstaande knoppen is het boek op drie manieren te raadplegen: online (Lees boek), als PDF van het hele boek (Download) en in PDF van de afzonderlijke hoofdstukken (Losse hoofdstukken). Liefhebbers van papier kunnen het gedrukte boek bestellen via de KNNV Uitgeverij

Lees boek Download

Losse hoofdstukken