De Nederlandse zweefvliegen

De Nederlandse zweefvliegen

Reemer, Renema, van Steenis e.a. 2009

In Nederland komen circa 330 soorten zweefvliegen voor. De pluimwoudzwever, het zomers doflijfje en de donkere wimperzweefvlieg, om er een paar te noemen. Dit boek beschrijft de levenswijze en de verspreiding van alle Nederlandse soorten. Leven de larven in de modder of jagen ze in bomen op bladluizen? Zijn ze voor- of achteruitgegaan? Alle kennis over de Nederlandse zweefvliegenfauna gebundeld in één boek.

Via onderstaande knoppen is het boek op drie manieren te raadplegen: online (Lees boek), als PDF van het hele boek (Download) en in PDF van de afzonderlijke hoofdstukken (Losse hoofdstukken). Liefhebbers van papier kunnen het gedrukte boek bestellen via de KNNV Uitgeverij

Lees boek Download

Losse hoofdstukken

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden