Concurrentie honingbij

Voedselconcurrentie tussen honingbijen en wilde bijen

Honingbijen als concurrenten van wilde bijen? Hoe zit dit precies en hoe moet een beheerder van natuurgebieden of stedelijk groen hiermee omgaan? Onder nevenstaande knoppen Adviezen en Samenvatting recente onderzoeken worden recente inzichten samengevat en worden adviezen gegeven voor de plaatsing van bijenkasten. Op een aparte pagina is een speciaal voor heideterreinen ontwikkelde richtlijn te vinden.

 

Alle bijen verzamelen stuifmeel en nectar als voeding voor zichzelf en voor hun hun nageslacht. Dus niet alleen wilde bijen zijn afhankelijk van deze voedselbron, ook de gedomesticeerde honingbij is hierop aangewezen. Stuifmeel en nectar zijn niet onbeperkt voorradig. Bloemen hebben tijd nodig om deze producten aan te maken en bijen hebben tijd nodig om deze in voldoende mate te verzamelen. Een tekort leidt tot minder nageslacht en dit kan uiteindelijk leiden tot het verdwijnen van populaties.

 

De beperkte beschikbaarheid van stuifmeel en nectar veroorzaakt voedselconcurrentie tussen alle soorten bestuivende insecten. Dit is een natuurlijke situatie en dit zal altijd zo zijn. Er bestaan echter zorgen over de mate waarin honingbijen concurreren met wilde bestuivers, zoals wilde bijen en zweefvliegen. De honingbij wordt immers in grote volken gehouden en verzorgd door imkers, waardoor ze een 'oneerlijke' uitgangspositie hebben ten opzichte van wilde bestuivers. In gebieden waar bijenkasten staan, komt de honingbij in grote aantallen voor. Dit kan de plaatselijke wilde bijenfauna in verdrukking brengen. Recente onderzoeken hiernaar zijn samengevat onder Samenvatting recente onderzoeken (zie knop hiernaast).

 

Onder de knop Adviezen zijn richtlijnen te vinden voor de plaatsing van bijenkasten.

 

Op een aparte pagina is een speciaal voor heideterreinen ontwikkelde richtlijn te vinden.

Onderstaande knoppen verwijzen door naar adviezen over de plaatsing van bijenkasten en naar een samenvatting van recente onderzoeken naar concurrentie tussen wilde bijen en honingbijen. 

Bijenkasten naast bloeiende struikheide. Foto Pieter van Breugel.