Meer bloemen

Links naar informatie over meer bloemen voor bijen

Van bermen en gazons naar bloemrijk grasland - Een artikel in Tuin & Landschap over het omvormen van bermen en gazons naar bijenhabitat.

Landelijk gebied: Is bloemen zaaien de oplossing? - Een artikel in De Levende Natuur over zin en onzin van bloemen inzaaien in het landelijk gebied.