Actueel

NIEUWS

Belangrijke Zuid-Hollandse bijen en bijengebieden

Belangrijke Zuid-Hollandse bijen en bijengebieden

25 augustus 2023. - Welke bijensoorten zijn belangrijk voor de Provincie Zuid-Holland? Welke gebieden in deze povincie zijn van bijzonder belang voor bijen? Deze vragen staan centraal in een zojuist verschenen rapport van EIS Kenniscentrum Insecten. Het rapport is opgesteld in het kader van de ambitie om in heel Zuid-Holland toe te werken naar een provinciaal bijenlandschap. 

De Provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om de hele provincie in te richten als bijenlandschap. Gebieden die van bijzonder belang voor bijen zijn, moeten worden versterkt en met elkaar worden verbonden. De te volgen strategie om dit doel te bereiken is beschreven in een 'strategisch plan', opgesteld door Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). 

Een eerste stap in het plan is nu uitgevoerd: het in kaart brengen van de Zuid-Hollandse bijen en het aanwijzen van belangrijke bijensoorten en bijengebieden. Bijensoorten die van speciaal belang zijn voor Zuid-Holland, zijn aangewezen op basis van vier criteria:

  1. Rode-Lijstsoorten uit de categorieën Bedreigd en Ernstig bedreigd;
  2. Zuid-Hollandse specialiteiten: bijensoorten waarvan ten minste 25 % van alle Nederlandse vindplaatsen in Zuid-Holland ligt;
  3. soorten met sterk geisoleerde populaties in Zuid-Holland;
  4. doelsoorten van het Bijenlandschap van Groene Cirkels.

Uiteindelijk zijn 39 bijensoorten aangewezen als van speciaal belang voor Zuid-Holland. Deze soorten worden in de rapportage afzonderlijk besproken en hierbij wordt benoemd welke maatregelen en gebieden er van belang (kunnen) zijn om hun Zuid-Hollandse populaties veilig te stellen. Een voorbeeld is de duingroefbij Lasioglossum tarsatum (zie foto bij dit artikel): van deze bedreigde soort ligt 81 % van de recente Nederlandse vindplaatsen in Zuid-Holland. Een ander voorbeeld is de ernstig bedreigde zandhommel, die in Zuid-Holland vertegenwoordigd is met 68 % van de Nederlandse vindplaatsen. 

Belangrijke Zuid-Hollandse gebieden voor bijen zijn bepaald op basis van 1x1-kilometerhokken waaruit ten minste drie belangrijke bijensoorten bekend zijn. Zo zijn 11 gebieden geselecteerd van bijzonder belang voor Zuid-Holland, variërend van grote gebieden zoals de open duingebieden en de Biesbosch tot kleine gebiedjes zoals het Leidse park Matilo. 

Figuur: Elf gebieden in Zuid-Holland zijn aangewezen als van speciaal belang voor de bijenfauna in de provincie. 

De belangrijke bijengebieden zijn verwerkt in een interactieve webkaart, gemaakt door Naturalis Biodiversity Center. Deze kaart bevat daarnaast vele landschappelijke elementen die een 
rol kunnen spelen bij de versterking van het Zuid-Hollandse bijenlandschap. Op basis van deze interactieve kaart gaat de ODWH een ‘kansensessie’ organiseren waarbij kansrijke gebieden worden bepaald in overleg met diverse betrokken partijen.

Download hier het rapport. 

Vorig artikel Opgelet: krieltjes in opmars!
Volgend artikel Vlaamse grashommels in kaart

Zoeken

Archief