Actueel

NIEUWS

Bestuivers profiteren van akkernatuur in Rhoon

Bestuivers profiteren van akkernatuur in Rhoon

13 maart 2020. - In het Buijtenland van Rhoon wil de Provincie Zuid-Holland ‘hoogwaardige akkernatuur’ laten ontstaan. In 2017 is hiermee van start gegaan in de Zegenpolder in een gebied van circa 75 hectare. EIS Kenniscentrum Insecten is daar toen begonnen met een monitoring van het voorkomen van bijen, zweefvliegen en andere insecten. In 2018 en 2019 is dit onderzoek herhaald en de eerste effecten van de inrichtingsmaatregelen op de insectenfauna beginnen zich af te tekenen.

Een belangrijke conclusie uit de onderzoeksrapportage is dat kruidenranden het soortenrijkst zijn, en akkers zonder insectengewassen het soortenarmst. Wilde bijen, vooral hommels, zijn talrijk op akkers met bloeiende gewassen. De referentiegebieden in de Portlandpolder en Molenpolder zijn minder soortenrijk dan de Zegenpolder, met name voor wat betreft wilde bijen. De abundanties van bestuivers liggen daarentegen juist lager in de Zegenpolder. De hoge aantallen in het referentiegebied bestaan echter grotendeels uit algemene migrerende zweefvliegensoorten, die weinig zeggen over de kwaliteit van het gebied.

De Molenpolderse Zeedijk en de Schenkeldijk herbergen een zeer bijzondere bijenfauna met veel zeldzame en/of bedreigde soorten en zeer hoge aantallen van algemene soorten. De uitgestorven gewaande kraagbloedbij Sphecodes spinulosus werd in 2019 na de waarnemingen op de Schenkeldijk in 2017 ook op de Molenpolderse Zeedijk ontdekt. Een aantal nieuwe zeldzame en/of bedreigde soorten werd in 2019 toegevoegd aan de soortenlijst voor de dijken. Ook van andere soortgroepen zoals wespen, dagvlinders, libellen en zweefvliegen waren hoge aantallen aanwezig.

Download hier de onderzoeksrapportage.

Vorig artikel Nieuw: soortzoeker Nederlandse hommels
Volgend artikel Voor het eerst in Nederland: de glimmende metselbij

Zoeken

Archief