Actueel

NIEUWS

Bijen dwalen langer in vervuild geurlandschap

Bijen dwalen langer in vervuild geurlandschap

22 augustus 2016. - Planten scheiden vluchtige geurstoffen af om bestuivers aan te trekken. Deze verspreiden zich in de lucht, zodat bijen en andere bestuivers op grote afstand kunnen ruiken waar ze moeten zijn voor hun voedsel. Amerikaanse onderzoekers vroegen zich af wat er met deze geurstoffen gebeurt in een omgeving met vervuilde lucht. Ook wilden zij weten welke invloed dit heeft op het foerageergedrag van insecten. Zij onderzochten dit met behulp van computersimulaties. Hieruit bleek dat zelfs bij matige luchtvervuiling door bijvoorbeeld ozon (O3) en nitraat (NO3) al een sterke reductie optreedt in de concentratie en samenstelling van de geurstoffen in de atmosfeer. Als gevolg hiervan neemt de tijd die insecten nodig hebben om de voedselbronnen te vinden aanzienlijk toe. Hiermee is aannemelijk gemaakt dat luchtvervuiling een negatieve invloed heeft op de tijd die insecten nodig hebben om te foerageren. 

Vind hier het artikel.

Vorig artikel Meer Franstalige bijentabellen
Volgend artikel Californische hommels gevoelig voor honingbijen en voedselgebrek

Zoeken

Archief