Actueel

NIEUWS

Bijen in Amsterdamse stadsparken

Bijen in Amsterdamse stadsparken

26 november 2019. - Elf Amsterdamse stadsparken zijn in 2019 onderzocht op hun bijenfauna. In totaal zijn er 72 bijensoorten aangetroffen. De soortenaantallen per park wisselden tussen 16 en 48. Grote stadsparken blijken rijker aan bijensoorten dan kleine. Het hoogst scoren de Noordelijke Oeverlanden van de Nieuwe Meer (48 soorten) en het Gaasperpark (42 soorten). In het Gaasperpark is bovendien de weidebij (Andrena gravida) gevonden, een bedreigde soort die al sinds de jaren 1950 niet meer in Amsterdam gevonden was. Andere opvallende vondsten zijn die van de geriemde zandbij (Andrena angustior) en de breedrandzandbij (Andrena synadelpha), twee soorten die verder vrijwel niet uit het westen van het land bekend zijn.

Het onderzoek is volgens een gestandaardiseerde methode uitgevoerd, zodat bij toekomstige herhalingen een beeld verkregen kan worden van ontwikkelingen in de bijenfauna van deze parken. 

Lees hier het rapport.

Vorig artikel Bijen op Landgoed Velhorst
Volgend artikel Wilde bestuivers in Parijs mijden honingbijen

Zoeken

Archief