Actueel

NIEUWS

Bijen in duingebied Meijendel

Bijen in duingebied Meijendel

8 januari 2020. - De duinen zijn van groot belang voor de Nederlandse bijenfauna. Er komen diverse bijensoorten voor die elders in Nederland niet of nauwelijks te vinden zijn. Bij wijzigingen in het duinbeheer is het daarom interessant om te volgen welke effecten deze wijzigingen hebben op de bijenfauna. In het Zuid-Hollandse duingebied Meijendel is per 2019 het begrazingsbeheer gewijzigd. De begrazingsdruk is over het gehele gebied verlaagd en in sommige delen vindt uitsluitend nog ‘s winters begrazing plaats. Op verzoek van drinkwaterbedrijf Dunea, dat het gebied beheert, is EIS Kenniscentrum Insecten in 2019 begonnen met een monitoring van de bijenfauna van Meijendel. Doel van deze monitoring is het verkrijgen van inzicht in de effecten van het gewijzigde begrazingsregime op de bijenfauna. 

De nulmeting in 2019 is uitgevoerd in 18 proefvlakken met oppervlakten van elk één hectare, verdeeld over vier deelgebieden met verschillende begrazingsregimes. Elk proefvlak is drie maal in het jaar op bijen onderzocht. In totaal zijn 63 soorten bijen gevonden. Maar liefst 12 soorten hiervan kunnen als duinspecialisten worden aangemerkt, aangezien minstens 50% van hun Nederlandse areaal in de duinstreek ligt. Een zelfde aantal van 12 (deels verschillende) soorten staat bovendien op de Rode Lijst. Dit onderstreept de grote waarde van Meijendel voor wilde bijen. De effecten van het gewijzigde begrazingsbeheer op deze bijenfauna zullen na toekomstige herhalingen duidelijk moeten worden. 

Lees hier de rapportage over de nulmeting in 2019. 

Vorig artikel Nieuw: Rode Lijst van de Belgische bijen
Volgend artikel Tweede ronde Brabantse bijenmonitoring

Zoeken

Archief