Actueel

NIEUWS

Bijenrijkdom in de polder

Bijenrijkdom in de polder

29 oktober 2015. - Het Groene Hart in Zuid-Holland staat niet bepaald bekend om zijn rijke biodiversiteit. Intensieve veeteelt, met koeien en grote oppervlaktes monotoon grasland, bepaalt hier in hoge mate het aanzien van het natte polderlandschap. Toch is juist in deze regio een project opgestart om een deel van het gebied om te vormen tot 'Bijenlandschap'. De Provincie Zuid-Holland, bierbrouwerij Heineken en onderzoeksinstituut Alterra hebben in het project Groene Cirkels de handen ineen geslagen om een bloem- en bijenrijk landschap in te richten in het Land van Wijk en Wouden, een gebied grofweg tussen Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer. Lees hier meer over dit project

Een grote verscheidenheid aan partijen doet inmiddels mee aan het Groene Cirkels Bijenlandschap: gemeenten, Rijkswaterstaat, natuurbeheerders, musea, bedrijven en particulieren. Op vele plekken worden maatregelen genomen in inrichting en beheer om de wilde bijenfauna te stimuleren. Vanuit Groene Cirkels is een Bijenvraagbaak in het leven geroepen waar men kan aankloppen voor adviezen. Om te kunnen meten of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben op de bijenfauna wordt een monitoring uitgevoerd. Deze monitoring bestaat uit twee metingen: een nulmeting in 2015 en een herhaling in 2018. Over de nulmeting is nu een rapportage beschikbaar. 

Tijdens de nulmeting in 2015 zijn in het Land van Wijk en Wouden 71 soorten bijen en 83 soorten zweefvliegen aangetroffen. Onverwacht hoge aantallen, gezien het intensieve agrarische gebruik van grote delen van het landschap. Sommige van de aangetroffen soorten waren nog niet of nauwelijks uit Zuid-Holland bekend of zelfs landelijk zeldzaam. Lees de rapportage hier

Vorig artikel Komt er een nieuwe hommel aan?
Volgend artikel Staand dood hout belangrijk voor bijen

Zoeken

Archief