Actueel

NIEUWS

Brabantse bijen onder de loupe

Brabantse bijen onder de loupe

5 juli 2016. - De Provincie Noord-Brabant voert actief bijenbeleid en wil dit de komende jaren blijven doen. Voor een goede bescherming van de Brabantse bijenfauna wilden ze eerst goed weten hoe deze fauna er voor staat. Met welke soorten gaat het goed en met welke slecht? Voor welke soorten heeft Noord-Brabant een belangrijke landelijke verantwoordelijkheid? Wat zijn de belangrijkste leefgebieden voor bijen in de provincie? Deze vragen worden beantwoord in de zojuist verschenen rapportage De bijenfauna van Noord-Brabant: trends, prioritaire soorten en beheertypen. De rapportage is opgesteld op verzoek van de Provincie Noord-Brabant door EIS Kenniscentrum Insecten en bureau Ecologica BV.

Uit Noord-Brabant zijn 280 soorten bijen bekend. Hiervan zijn er 127 stabiel of toegenomen, 89 afgenomen en 64 verdwenen uit de provincie. Afhankelijk van de gebruikte criteria zijn er 14 tot 37 bijensoorten waarvoor Noord-Brabant op landelijke schaal een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. De meest belangrijke habitats voor bijen in Noord-Brabant zijn vochtige heide, droge heide, stuifzand, nat schraalland, vochtig hooiland en droog schraalland. 

Meer lezen? Download de rapportage hier.

Vorig artikel Roodpotige groefbij wordt gezelliger als het warmer wordt
Volgend artikel 46 bijensoorten langs Leidse singels

Zoeken

Archief