Actueel

NIEUWS

Britse zwarte sachembijen onderzocht

Britse zwarte sachembijen onderzocht

12 november 2020. - Net als in Nederland is de zwarte sachembij Anthophora retusa in Groot-Brittannië sterk achteruitgegaan in de afgelopen decennia. De oorzaken van deze afname zijn niet duidelijk. Meer kennis over de leefgewoonten van deze soort zouden kunnen helpen om de achteruitgang te stoppen of zelfs te keren. Vanuit deze gedachte is een populatie in het Engelse natuurreservaat Seaford Head in 2018 en 2019 nader onderzocht. Hieruit bleek onder andere dat zwarte sachembijen veelal op algemene plantensoorten stuifmeel verzamelen, met hondsdraf als duidelijke favoriet: 66 % van het verzamelde stuifmeel was van deze plant afkomstig. Ondanks de veelvoorkomende voedselbronnen komt de zwarte sachembij slechts zeer lokaal voor. De onderzoekers vermoeden dat dit komt door speciale eisen die de soort aan zijn nestelplekken stelt. In het Britse reservaat nestelen de bijen vermoedelijk in steile, lemige kliffen langs zee. Ook in Nederland lijken lemige hellingen en wanden de voorkeur te genieten, al is de soort hier ook nestelend in zand gevonden. Mogelijk zijn er minder van zulke plekken in combinatie met voldoende voedselaanbod beschikbaar dan vroeger.

Lees het artikel hier (open access).

Vorig artikel Rosse metselbijen waarschuwen blauwe metselbijen voor parasieten
Volgend artikel Bijen op bushokjes

Zoeken

Archief