Actueel

NIEUWS

Concurrentie honingbijen en wilde bijen in de Biesbosch

Concurrentie honingbijen en wilde bijen in de Biesbosch

2 augustus 2021. - Natuurgebied de Biesbosch is voor de Nederlandse bijenfauna van grote waarde vanwege het voorkomen van diverse bedreigde soorten, waaronder de zandhommel, de knautiabij en de roodrandzandbij. Van de zandhommel en de roodrandzandbij ligt maar liefst respectievelijk 33 en 25 % van het gehele Nederlandse verspreidingsgebied in de Biesbosch.

De laatste jaren plaatsen imkers in en om de Biesbosch meer en meer honingbijenvolken, vooral vanwege de dracht van de reuzenbalsemien, een exotische plant die massaal in het gebied groeit. De Provincie Zuid-Holland vroeg zich af in hoeverre dit op gespannen voet staat met de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen, in het bijzonder vanwege concurrentie met wilde bestuivers. Op verzoek van de Provincie stelden EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis Biodiversity een rapportage op over concurrentie tussen honingbijen en wilde bestuivers in de Biesbosch.

In de Biesbosch was in 2019-2020 sprake van een gemiddelde dichtheid van ten minste 25 honingbijenvolken per km2 land. Op basis van een vergelijking van deze situatie met gepubliceerde onderzoeksgegevens verwachten de auteurs van de rapportage dat deze dichtheid aan honingbijen een negatief effect heeft op de dichtheid wilde bestuivers in de Biesbosch van tientallen procenten, met name op grote solitaire bijensoorten en hommels. Dit betekent dat ook de populaties van (ernstig) bedreigde soorten als de zandhommel, de knautiabij en de roodrandzandbij ernstig te lijden kunnen hebben onder deze hoge dichtheden van honingbijen in de Biesbosch.

Op grond van het uit de Natura 2000 status voorvloeiende voorzorgsbeginsel, worden in de rapportage enkele aanbevelingen geformuleerd om de negatieve gevolgen van de huidige honingbijendichtheid voor de wilde bijenfauna te beperken.

De rapportage behandelt ook de impact van honingbijen op de verspreiding van reuzenbalsemien in de Biesbosch. Tevens wordt een advies geformuleerd voor de bestrijding van deze plant.

De rapportage is hier te downloaden.

Vorig artikel Unieke beelden klussende dikbekbehangersbij
Volgend artikel Meetnet Hommels: lage aantallen in 2021

Zoeken

Archief