Actueel

NIEUWS

Duitse steden: meer bijen, maar minder vlinders en vliegen

Duitse steden: meer bijen, maar minder vlinders en vliegen

3 februari 2020. - Duitse onderzoekers hebben de soortenrijkdom van verschillende insectengroepen in 18 Duitse steden vergeleken met de soortenrijkdom op het omringende platteland. De insectendiversiteit bleek in steden lager te zijn dan op het platteland, en dit was vooral duidelijk bij vlinders en vliegen. Vliesvleugelige insecten, waaronder bijen, waren juist met meer soorten vertegenwoordigd in de stad. Bij goed beheer van stedelijk groen kunnen steden voor veel bijen en wespensoorten dus een goed toevluchtsoord zijn, wat de bestuiving van planten en gewassen in de stad ten goede komt (dit is in ditzelfde onderzoek ook vastgesteld). De onderzoekers wijzen er tegelijkertijd op dat de diversiteit van andere insectengroepen juist gebaat is bij verbeteringen in de kwaliteit van het platteland. 

Lees hier het artikel over het Duitse onderzoek.

Lees hier een ander recent (opinie-)stuk over de waarde van steden voor bestuivende insecten.

Klik hier voor oude nieuwsberichten op Bestuivers.nl over bestuivers in stedelijk gebied.

Vorig artikel Tweede ronde Brabantse bijenmonitoring
Volgend artikel Naar richtlijnen voor bijenkasten

Zoeken

Archief