Actueel

NIEUWS

Europese hommels lijden onder landbouwgif

Europese hommels lijden onder landbouwgif

4 december 2023. - Onderzoeken naar schadelijke effecten van landbouwgif op bijen hebben zich tot nu toe veelal gericht op de beruchte neonicotinoiden (zie bijvoorbeeld hier). In de landbouw worden echter vele andere pesticiden gebruikt, waarvan de effecten op bijen minder goed bekend zijn. Wat er tot nu toe over bekend is, is bovendien vaak gebaseerd op studies naar één afzonderlijke gifstof in laboratoriumomstandigheden. Over gecombineerde effecten van diverse pesticiden in het vrije veld is nog vrijwel niets bekend. Een uitgebreide nieuwe studie, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nature, brengt hier verandering in. 

Het onderzoek naar effecten van landbouwgiffen op hommels is uitgevoerd in acht Europese landen op 106 verschillende locaties bij appelboomgaarden en raapzaadvelden. De onderzoekers plaatsen in totaal 316 kolonies van aardhommels op plekken die onderling verschilden in het percentage van de omgeving dat werd ingenomen door landbouwgebied. Het stuifmeel in de hommelkolonies werd onderzocht op de aanwezigheid van 267 verschillende pesticiden. Op verschillende momenten in het seizoen werden de kolonies gewogen en werden hommelcocons geteld. 

De resultaten laten zien dat het gewicht van en het aantal cocons in hommelkolonies dalen naarmate er meer pesticiden in het stuifmeel aanwezig zijn. De aanwezigheid van pesticiden in het stuifmeel dat de hommels hadden verzameld, hing sterk af van de hoeveelheid landbouwgrond in de omgeving van de kolonies. Hommelkolonies reproduceren zich dus slechter in omgevingen waarin meer landbouwgif wordt gebruikt. 

Lees het artikel hier (open access).

Vorig artikel Een zweefvlieg met toverstafjes
Volgend artikel Handleiding: zweefvliegenlarven in bladafval

Zoeken

Archief