Actueel

NIEUWS

Gele hommel onderwerp van Iers onderzoek

Gele hommel onderwerp van Iers onderzoek

6 april 2021. - Bij ons komt de gele hommel Bombus distinguendus niet meer voor. In Nederland dateert de laatste vondst uit 1984 en in België uit 1971. Ook in andere Europese landen gaat het niet goed met de soort. In Ierland resteert nog één populatie, die onderwerp was van recent onderzoek waarover nu is gepubliceerd. Verschillende aspecten van de ecologie van de soort zijn onderzocht en de resultaten kunnen van nut zijn bij de bescherming van deze bedreigde hommelsoort.

De Ierse gele hommels komen voor in bloemrijke graslanden op hooguit twee kilometer afstand van de kust. Ze zijn hierbij beperkt tot grotere gebieden: kleinere graslanden en wegbermen worden gemeden. De soort foerageert vooral op de bloemen van knoopkruid en daarnaast op rode klaver en wondklaver. Het is een laat vliegende soort: de koninginnen vliegen vooral in juni en de hoogste aantallen werksters zijn in augustus actief. 

De onderzoekers doen op basis van hun bevindingen enkele aanbevelingen om de soort in Ierland te behouden. Zij raden onder andere aan om het maaien van de graslanden uit te stellen tot eind september en om gebruik van pesticiden en kunstmest te reduceren. Voor gele hommels in Nederland en België komen deze adviezen helaas te laat, maar zij lijken prima toepasbaar op bedreigde hommelsoorten die nog wél bij ons voorkomen. 

Het artikel is hier te vinden (geen open access).

Foto: Frode Ødegaard/Norsk institutt for naturforskning (Creative Commons License CC BY 3.0).

Vorig artikel Nieuw boek: Bijen in stad en dorp
Volgend artikel Richtlijn bijenkasten op heideterreinen

Zoeken

Archief