Actueel

NIEUWS

Hoe belangrijk zijn honingbijen als bestuivers in de natuur?

Hoe belangrijk zijn honingbijen als bestuivers in de natuur?

12 januari 2018. - Honingbijen worden in de landbouw volop ingezet als bestuivers. Hier hebben honingbijen vaak toegevoegde waarde, zeker in landschappen waarin weinig wilde bestuivende insecten (meer) voorkomen. Maar hoe zit dat in de natuur? In hoeverre dragen honingbijen daar bij aan de bestuiving van wilde planten? Een interessante vraag, aangezien de honingbij tegenwoordig wereldwijd voorkomt, als gevolg van introductie door de mens. Een team van Amerikaanse en Zwitserse onderzoekers zochten naar een antwoord en publiceerden hun bevindingen in een recent gepubliceerd stuk in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

De onderzoekers stelden een dataset samen met bloembezoekgegevens uit 80 gepubliceerde studies, afkomstig van natuurlijke habitats in alle werelddelen (behalve Antarctica). Zo kregen zij een beeld van het aandeel dat honingbijen hadden in het bloembezoek in verschillende ecosystemen op uiteenlopende wilde planten. Gemiddeld bleek de honingbij de meest frequente bloembezoeker in natuurlijke ecosystemen, met een gemiddelde van 13% van alle bloembezoeken. Dit aandeel varieerde echter sterk: van 0 tot 85%. In 33% van de gebieden werd geen enkele honingbij waargenomen en 49% van de plantensoorten werd nooit door de honingbij bezocht. Honingbijen verschilden niet van de gemiddelde andere bestuiver in de mate waarin ze effectief bestoven, al waren ze hierin meestal minder effectief dan de meest effectieve bestuivers.

De onderzoekers concluderen dat veel plantensoorten en ecosystemen wereldwijd afhankelijk zijn van andere bestuivers dan de honingbij. Hoewel de honingbij op sommige plekken en voor sommige plantensoorten de dominante bloembezoeker is, wijzen zij er op dat dit ook kan betekenen dat de honingbij in die gevallen de van nature aanwezige soorten bestuivers heeft verdrongen als gevolg van voedselconcurrentie. Gezien het grote belang van wilde bestuivers voor ecosystemen, vinden de onderzoekers dat er meer inzicht nodig is in de manier waarop en mate waarin honingbijen invloed hebben op de wilde bestuiversfauna.

Vind hier het hele artikel.

Vorig artikel Aziatische mortelbij rukt op
Volgend artikel Drentse natuurbeheerders perken honingbij in

Zoeken

Archief