Actueel

NIEUWS

Hoe bereken je Nederlandse bijentrends?

Hoe bereken je Nederlandse bijentrends?

8 maart 2022. - De Nederlandse overheid stelt zich ten doel om door middel van de Nationale Bijenstrategie de afnames van wilde bijen in Nederland om te buigen naar toenames. Dit programma is in 2018 van start gegaan en heeft ijkmomenten in 2023 en 2030. Op die momenten moet duidelijk zijn hoe het gaat met de trends van de meer dan 360 verschillende bijensoorten in Nederland. Maar dat is niet makkelijk te bepalen.

Verspreidingsgegevens van bijen worden in Nederland niet op een systematische manier verzameld. Dit bemoeilijkt het bepalen van betrouwbare trends per bijensoort. Bovendien heeft zich in de afgelopen 10 jaar een grote verandering voltrokken in de manier waarop de gegevens verzameld worden. Voordien waren de gegevens vooral afkomstig van een vrij kleine groep zeer deskundige bijenkenners. Met de opkomst van de website Waarneming.nl is het aantal gegevens van niet-kenners sterk gegroeid. Als gevolg hiervan is er een oververtegenwoordiging in het bijendatabestand van algemene, opvallende, goed herkenbare en veel in tuinen voorkomende bijensoorten. Dit is een trendbreuk die zich niet eenvoudig in trendberekeningen laat herstellen. 

In opdracht van het Ministerie van LNV en in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek heeft EIS Kenniscentrum Insecten dit probleem nader onderzocht. Het blijkt mogelijk om de trendbreuk in het verzamelen van bijendata met statistiek te 'repareren'. Probleem is echter dat er dan maar weinig bijensoorten overblijven waarvoor een betrouwbare trend berekend kan worden: slechts 54 van de 360. Voor verreweg de meeste soorten zijn simpelweg te weinig bruikbare gegevens beschikbaar. De beste manier om tot betrouwbare trends van een groot aantal soorten te komen, is het opzetten van een systematisch meetnet. 

Lees de rapportage hier. 

Vorig artikel Minister beantwoordde bijenvragen
Volgend artikel Bijenhotel next level: de bijenburcht

Zoeken

Archief