Actueel

NIEUWS

Hommels en andere grote bijen hebben meer last van honingbijen

Hommels en andere grote bijen hebben meer last van honingbijen

2 december 2020. - Langzaam maar zeker wordt meer duidelijk over de effecten van voedselconcurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. Britse onderzoekers doen nu verslag van een experimenteel onderzoek waarin zij de effecten van honingbijen en hommels op bloeiend braamstruweel onderzoeken. In dit onderzoek varieerden zij met de aan- en afwezigheid van honingbijen en hommels op bloeiend braamstruweel, waarbij zij keken naar de aanwezigheid van andere bijensoorten op de braambloemen en ook naar het nectargehalte in de bloemen. 

Honingbijen en hommels bleken sterk op elkaars aan- of afwezigheid te reageren: hommels waren steevast meer aanwezig bij afwezigheid van honingbijen, en vice versa. Ook solitaire bijensoorten werden sterk beïnvloed door de aan- of afwezigheid van zowel hommels als honingbijen. De aantallen solitaire bijen op de braambloemen waren groter bij afwezigheid van honingbijen en/of hommels. Vermoedelijk was dit een gevolg van het hogere nectargehalte in de braambloemen, dat de onderzoekers vaststelden bij afwezigheid van honinbijen en hommels. 

Niet alle solitaire bijen vertoonden een even sterke reactie. Het grootste (en significante) effect van de aanwezigheid van honingbijen of hommels werd gemeten bij grotere bijensoorten, zoals zandbijen Andrena, sachembijen Anthophora, behangersbijen Megachile en metselbijen Osmia. Bij kleinere solitaire bijensoorten, zoals groefbijen Lasioglossum en Halictus en maskerbijen Hylaeus, werd geen significant effect gevonden. Ook bij zweefvliegen vonden de onderzoekers geen effect.

De onderzoeksresultaten duiden er op dat hommels en grote bijensoorten gevoeliger zijn voor voedselconcurrentie met honingbijen dan kleinere bijensoorten en zweefvliegen. 

Lees het artikel hier (open access). 

Vorig artikel Verstedelijking slecht voor zweefvliegen en hommels, niet voor solitaire bijen?
Volgend artikel Wat hebben bodemnestelende bijen nodig?

Zoeken

Archief