Actueel

NIEUWS

Kale bodem voor bijen op boerenland

Kale bodem voor bijen op boerenland

6 april 2020. - Veel bijensoorten nestelen graag in kale bodems. Die warmen lekker snel op in de zon, zodat de larven zich in de ondergrondse nesten goed kunnen ontwikkelen. Met deze 'woonwensen' van wilde bijen wordt nog weinig rekening gehouden bij maatregelen om wilde bijen te bevorderen, die vaak vooral gericht zijn op bloemenrijkdom. Uit Engels onderzoek blijkt nu dat het wel degelijk mogelijk is om op eenvoudige wijze aan deze woonwensen te voldoen. 

Op 19 Britse bedrijven legden de onderzoekers drie proefvlakken van 6 m2 aan: twee kale vlakken en een begroeid controlevlak. De twee kale vlakken werden op twee verschillende manieren kaal gemaakt: door de bodem mechanisch af te schrapen en door toepassing van een herbicide (de 'onkruidverdelger' glyfosaat). Uit de resultaten blijkt dat er veel meer bijen gingen nestelen in de kale vlakken dan in het begroeide vlak. Bovendien nestelden er significant meer bijen in het opengeschraapte vlak dan in het vlak dat met glyfosaat was behandeld. 

Dit resultaat kan uitgelegd worden als een aanmoediging om op boerenbedrijven waar men de bijendiversiteit wil bevorderen te zorgen voor stukken met kale bodem. Het aanleggen van zulke stukken kan beter mechanisch gebeuren dan met behulp van herbiciden (ook met het oog op andere negatieve effecten van deze gifstoffen op bijen). 

Lees het artikel hier.

Vorig artikel Bezige bijen in Breda
Volgend artikel Algemene bijensoorten zijn er snel bij in de stad

Zoeken

Archief