Actueel

Nieuwsartikelen

Voorlopige richtlijn bijenkasten op defensieterreinen
Voorlopige richtlijn bijenkasten op defensieterreinen
11 februari 2020. - Militaire oefenterreinen zijn soms waardevolle natuurgebieden, ook voor wilde bijen en andere bestuivers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente inventarisatie van de Doornspijkse Heide, een militair oefenterrein op de ...
[Lees verder...]

Concurrentie honingbijen sterkst in zomer
Concurrentie honingbijen sterkst in zomer
10 februari 2020. - Hommels en andere wilde bijen zijn in veel situaties in competitie om voedselbronnen met honingbijen. Maar is deze competitie in het voorjaar even sterk als in de zomer? Britse onderzoekers zochten een antwoord op deze vraag ...
[Lees verder...]

Nederlandse namen voor Belgische bijen
Nederlandse namen voor Belgische bijen
8 februari 2020. - Ze boffen maar in België, want ze hebben daar tientallen soorten bijen meer dan wij in Nederland. Tot voor kort hadden alleen de Nederlandse soorten een Nederlandse naam, maar daar heeft de Vlaamse bijen- en wespenwerkgroep Ac...
[Lees verder...]

Vlaamse visie op concurrentie honingbijen en wilde bijen
Vlaamse visie op concurrentie honingbijen en wilde bijen
7 februari 2020. - Onze zuiderburen hebben een interessant artikel gepubliceerd over voedselcompetitie tussen honingbijen en wilde bijen. Na een uitgebreide inleiding over de verschillen in levenswijze tussen deze bijen en over de relatie tussen imke...
[Lees verder...]

Meer stikstof, minder bijen in graslanden
Meer stikstof, minder bijen in graslanden
6 februari 2020. - In een nieuw artikel in het tijdschrift Biological Conservation hebben onderzoekers de bijenfauna van 282 Europese graslanden met elkaar vergeleken. Deze graslanden verschilden van elkaar in stikstofbelasting als gevolg van be...
[Lees verder...]

Bijen willen meer dan bloemen en nestelplekken
Bijen willen meer dan bloemen en nestelplekken
5 februari 2020. - Bijen hebben voedsel nodig en een plekje om hun nest te bouwen. Dat is zeker waar, maar voor veel bijensoorten is het nog iets ingewikkelder. Denk maar aan behangersbijen, die graag stukken van blaadjes uit struiken en bomen k...
[Lees verder...]

Naar richtlijnen voor bijenkasten
Naar richtlijnen voor bijenkasten
4 februari 2020. - Er is inmiddels vrij veel onderzoek gedaan naar voedselcompetitie tussen honingbijen en wilde bijen. Hierover is nog lang niet alles tot in de puntjes bekend, maar duidelijk is wel dat hoge dichtheden van bijenkasten negatieve...
[Lees verder...]

Duitse steden: meer bijen, maar minder vlinders en vliegen
Duitse steden: meer bijen, maar minder vlinders en vliegen
3 februari 2020. - Duitse onderzoekers hebben de soortenrijkdom van verschillende insectengroepen in 18 Duitse steden vergeleken met de soortenrijkdom op het omringende platteland. De insectendiversiteit bleek in steden lager te zijn dan op het ...
[Lees verder...]

Bijen in duingebied Meijendel
Bijen in duingebied Meijendel
8 januari 2020. - De duinen zijn van groot belang voor de Nederlandse bijenfauna. Er komen diverse bijensoorten voor die elders in Nederland niet of nauwelijks te vinden zijn. Bij wijzigingen in het duinbeheer is het daarom interessant om te vol...
[Lees verder...]

Nieuw: Rode Lijst van de Belgische bijen
Nieuw: Rode Lijst van de Belgische bijen
5 december 2019. - Walen en Vlamingen hebben de handen ineengeslagen om de eerste Rode Lijst van de bijen van België samen te stellen. Van de 403 uit dit land bekende bijensoorten is de Rode-Lijststatus van 381 soorten bepaald en hiervan zi...
[Lees verder...]

Pagina 5 van 26Eerste   Vorige   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste