Actueel

Nieuwsartikelen

Hommels trekken over honderden kilometers
Hommels trekken over honderden kilometers
27 oktober 2020. - Migratie door hommels is al jarenlang een bekend fenomeen (zie bijvoorbeeld deze website, en ook vroeg in de 20e eeuw is er al melding van gemaakt). Er bestaan echter nog vele vragen over aspecten als omvang, timing en ri...
[Lees verder...]

Wisselend effect van bloemstroken en heggen op bestuiving en plaagbestrijding
Wisselend effect van bloemstroken en heggen op bestuiving en plaagbestrijding
14 oktober 2020. - Steeds vaker worden bloemstroken en heggen aangelegd langs akkers en andere landbouwgronden. Deze beplantingen zouden 'ecosysteemdiensten' kunnen leveren aan de landbouwgewassen. Eerdere studies wezen op positieve effe...
[Lees verder...]

Langhoornbijen op Londens vliegveld
Langhoornbijen op Londens vliegveld
12 oktober 2020. - Gewone langhoornbijen Eucera longicornis zijn overal in Noordwest-Europa sterk achteruitgegaan. In Nederland staat de soort na een zeer sterke afname op de Rode Lijst in de categorie Ernstig Bedreigd. In Groot-Brittannië is di...
[Lees verder...]

Overzicht bestuivers en wegbermen
Overzicht bestuivers en wegbermen
7 oktober 2020. - Berichten over de waarde van wegbermen voor bestuivers geven een wisselend beeld. In sommige situaties lijken de wegbermen waardevol, omdat er bijvoorbeeld bijzondere soorten voorkomen. In andere situaties is de aangetroffen bi...
[Lees verder...]

Hoe richt je een bijenlandschap in?
Hoe richt je een bijenlandschap in?
29 september 2020. - Elke biotoop ('leefgebied') heeft een eigen bijenfauna. Maar in welke mate hangt die bijenfauna ook nog af van het omringende landschap? Deze vraag stelden Duitse onderzoekers zich in een grootschalig onderzoek waaro...
[Lees verder...]

Honingbij als radar voor trends wilde bijenfauna?
Honingbij als radar voor trends wilde bijenfauna?
26 augustus 2020. - Uit Nederland zijn meer dan 360 soorten bijen bekend. In Europa ligt dit aantal rond de 2000. Het is een enorme klus om van al die soorten de populatietrends te bepalen en zo een algemene inschatting te maken van de stan...
[Lees verder...]

Zeldzame Zeeuwse bijen
Zeldzame Zeeuwse bijen
25 augustus 2020. - In 2018 publiceerde Stichting Landschapsbeheer Zeeland een overzicht van de zeldzame bijen in Zeeland (zie hier voor de rapportage uit 2018). Dit overzicht heeft nu een vervolg gekregen in de rapportage Zeldzame bijen in Zeel...
[Lees verder...]

Moshommel gevonden in Vlaanderen
Moshommel gevonden in Vlaanderen
24 augustus 2020. - Op één plek in Wallonië na is de moshommel in de afgelopen 20 jaar nergens anders in België gevonden. Deze zomer werd bekend dat deze soort in 2019 is aangetroffen in het Vlaamse Hoegaarden. Een verheugende vondst, want er we...
[Lees verder...]

De bijzondere nestbiologie van de bosmetselbij
De bijzondere nestbiologie van de bosmetselbij
6 augustus 2020. - De bosmetselbij Osmia uncinata heeft een vrij wijde verspreiding in Europa, maar komt overal in zeer lage dichtheden voor. Mede hierdoor was er nog weinig bekend over de nestelgewoonten van deze soort. Een internationale groep...
[Lees verder...]

Meer duidelijkheid over de noordelijke klaverzandbij
Meer duidelijkheid over de noordelijke klaverzandbij
31 juli 2020. - Binnen de zandbijen (genus Andrena) zijn zeven Nederlandse soorten gespecialiseerd in het stuifmeel van klavers en andere vlinderbloemen. Deze soorten worden wel de 'klaverzandbijen' genoemd. Ze staan zonder uitzonde...
[Lees verder...]

Pagina 9 van 34Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste   

Zoeken