Actueel

NIEUWS

Lindebloesem: giftig of waardevol?

Lindebloesem: giftig of waardevol?

10 januari 2019. - Lindes worden vanwege hun rijke bloei in de zomermaanden vaak gezien als waardevolle voedselbron voor honingbijen en andere bestuivers. Aan de andere kant doen er verhalen de ronde over vermeende giftigheid van lindebloesems voor bloembezoekers. Deze verhalen worden vooral gevoed door de vondsten van grote aantallen dode hommels en andere insecten onder bloeiende lindes. Dit verschijnsel is al veel waargenomen, ook in Nederland, maar de oorzaken zijn nog onduidelijk en deze zijn nog onderwerp van onderzoek, onder andere bij Naturalis. Een recent onderzoeksartikel in het tijdschrift Apidologie levert een bijdrage aan de oplossing van dit vraagstuk.

Een groep Belgische onderzoekers onderzocht kwantiteit en kwaliteit van nectar en stuifmeel van de vier soorten lindes die in West-Europa het meest worden aangeplant. Per soort stelden zij vast welke insecten de bloesems bezochten en verzamelden zij gegevens over chemische samenstelling van nectar en stuifmeel, zoals suikergehalte en aanwezigheid van bepaalde gifstoffen. 

De onderzoekers vonden geen hogere sterfte onder hommels die zich uitsluitend met lindeproducten voedden, in vergelijking met hommels die andere bloemen bezochten. Ook vonden zij niet de gifstoffen waarop zij de bloemen onderzochten. Uit dit onderzoek blijkt dus geen giftigheid van de lindebloesems voor de bloembezoekende insecten. De onderzoekers geven echter zelf al aan dat hiermee het laatste woord over deze kwestie nog niet gezegd is. Er blijven verschillende vragen over voor verder onderzoek, en de mogelijkheid dat giftigheid van nectar in sommige omstandigheden een rol speelt, kan nog niet worden uitgesloten. Wordt dus vervolgd!

Het artikel in Apidologie is hier te vinden (helaas geen open access).

Vorig artikel Nieuw boek: Een tuin voor bijen en vlinders
Volgend artikel Opstart Bijenlandschap West-Brabant

Zoeken

Archief