Actueel

NIEUWS

Meer soorten bijen in het Hulshorsterzand

Meer soorten bijen in het Hulshorsterzand

14 december 2016. - Het Hulshorsterzand op de Veluwe is één van de grootste stuifzandgebieden in Noordwest-Europa. Als gevolg van vermesting dreigde dit bijzondere gebied het zelfde lot te ondergaan als veel andere stuifzanden: het groeide langzaamaan dicht. Hiermee zou de bijzondere fauna van dit gebied, waaronder diverse soorten bijen en graafwespen, gaan verdwijnen. Natuurmonumenten stak hier samen met de Provincie Gelderland een stokje voor in het kader van een Europese LIFE-subsidie. Dichtgegroeide delen werden weer open gemaakt om de dynamiek van het stuifzand te herstellen. In de omringende heideterreinen werd schapenbegrazing ingevoerd om vergrassing tegen te gaan. 

In 2016 voerde EIS Kenniscentrum Insecten een inventarisatie uit van de bijen en graafwespen in het Hulshorsterzand. Dit was een herhaling van een op dezelfde wijze uitgevoerde inventarisatie in 2007. De resultaten uit beide jaren zijn vergeleken in een zojuist verschenen rapportage. Hieruit blijkt dat het aantal bijensoorten is toegenomen van 15 naar 29.  Voor de graafwespen laat het soortenaantal geen overduidelijke groei zien: van 22 in 2007 naar 25 in 2016.  Een verklaring voor de toegenomen bijenrijkdom zou kunnen liggen in een toegenomen bloemenrijkdom in het terrein.

Bijzonderheden onder de aangetroffen bijen zijn de heidezandbij Andrena fuscipes, de bosbesbij A. lapponica, de veenhommel Bombus jonellus, de grote veldhommel B. magnus en de kortsprietgroefbij Lasioglossum brevicorne. De soortenlijst van de graafwespen telt twee zeer zeldzame soorten: Miscophus spurius en Oxybelus quattuordecimnotatus. Beide soorten leven in warme, droge zandgebieden, waarbij M. spurius een echte stuifzandspecialist is.    

Lees hier de hele rapportage.

Vorig artikel Bedreigde Belgische hommels genetisch stabiel?
Volgend artikel Een bijenrijke stad: drie voorwaarden

Zoeken

Archief