Actueel

NIEUWS

Minder soorten bloembezoekers door verstedelijking

Minder soorten bloembezoekers door verstedelijking

8 maart 2016. - Verstedelijking zorgt voor een afname in de soortenrijkdom van bloembezoekende insecten. Bovendien verandert de soortensamenstelling ten gunste van een groter aandeel generalisten. Dit zijn in het kort de resultaten van een Frans onderzoek naar de invloed van verstedelijking op bloembezoekende kevers, vliegen, vlinders, bijen en wespen. 

Specialistische bloembezoekers zijn bij verstedelijking in het nadeel ten opzichte van generalisten, zo concluderen de Franse onderzoekers. Als gevolg hiervan treedt homogenisatie op: de verschillen in de bloembezoekersfauna tussen verschillende gebieden worden kleiner. Volgens de onderzoekers verklaart dit misschien de 'vereenvoudiging' van de bloembezoekersfauna in Noordwest-Europa waar eerdere onderzoeksresultaten op wezen.

Lees hier het hele artikel (open access).

Vorig artikel Tuinen met inheemse planten trekken meer hommels
Volgend artikel Training 'Samen werken aan bijenlandschap'

Zoeken

Archief