Actueel

NIEUWS

Ook zeldzame bijen belangrijk voor bestuiving

Ook zeldzame bijen belangrijk voor bestuiving

5 januari 2023. - Eerdere studies (bijvoorbeeld deze) leken er op te wijzen dat vooral enkele algemene bijensoorten belangrijk zijn voor de bestuiving van planten. Dit is inderdaad zo wanneer men kijkt naar slechts één individuele plantensoort, of naar de 'gemiddelde bestuiving' van verschillende plantensoorten. Uit een zojuist gepubliceerde Amerikaanse studie blijkt echter dat dit veel genuanceerder ligt. Ook zeldzame bijensoorten dragen belangrijke steentjes bij. 

Het onderzoek werd uitgevoerd op 11 locaties met verschillende planten- en bijengemeenschappen. De onderzoekers brachten in kaart welke planten er op deze plekken voorkwamen en hoe vaak deze door welke bijensoorten werden bezocht. De aantallen bloembezoeken per bijensoort op een bepaalde plant werden als maat gebruikt voor het belang van die bijensoort voor de bestuiving van die plant.

Het belang van een bepaalde bijensoort voor de bestuiving van een bepaalde plantensoort bleek per locatie sterk te verschillen. Het aantal voor de bestuiving belangrijke bijensoorten liep tussen de onderzoekslocaties namelijk sterk uiteen: hoe groter het aantal plantensoorten op de locatie, hoe groter het aantal belangrijke bijensoorten. Bijensoorten die op de ene locatie minder belangrijk waren, waren belangrijker op andere locaties. Van de bijensoorten die belangrijke bestuivingsfuncties vervulden, bleek circa 25% zeldzaam te zijn op de locaties (d.w.z. ze kwamen in lage dichtheden voor). Ondanks hun zeldzaamheid speelden deze bijensoorten dus een belangrijke rol in de bestuiversgemeenschappen op de locaties. 

Deze resultaten klinken misschein wat abstract, maar ze geven duidelijk aan dat plantengemeenschappen afhankelijk zijn van een grote diversiteit aan wilde bestuivers, en dat ook zeldzame bijensoorten een waardevolle rol in de bestuiving spelen. 

Het artikel is hier te vinden. 

Vorig artikel Texel als toevluchtsoord voor bedreigde bijen
Volgend artikel Op naar een zandhommelzuidas!

Zoeken

Archief