Actueel

NIEUWS

Profiteren hommels en vlinders van begrazing?

Profiteren hommels en vlinders van begrazing?

7 mei 2019. - Inzet van 'grote grazers', zoals runderen en paarden, is een veelgebruikte maatregel in natuurbeheer. De beoogde effecten hiervan zijn onder andere het onderdrukken van boom- en struikopslag en het stimuleren van kleinschalige verstoringen die tot meer diversiteit kunnen leiden. Over de precieze ecologische gevolgen van begrazing door grote grazers in verschillende mate en onder verschillende omstandigheden is echter nog lang niet alles duidelijk. Zweedse onderzoekers voerden een driejarig experiment uit om te onderzoeken hoe begrazing door paarden de planten- en insectenfauna van graslanden beïnvloedt. Zij vonden in de begraasde terreinen onder andere een hogere soortenrijkdom van planten en ook vonden zij hier meer hommels en dagvlinders. Een mooi resultaat, maar dit betekent zeker niet dat begrazing overal en onder alle omstandigheden te verkiezen is boven andere vormen van beheer. Niet alle natuur- en terreintypen lenen zich voor begrazing door grote grazers en bovendien verschillen de effecten van begrazing afhankelijk van onder andere de diersoort (paard, rund, schaap, etc.), de begrazingsdruk (aantal dieren per oppervlakte-eenheid) en de timing (jaarrond-, seizoens- of drukbegrazing). Studies zoals deze helpen wel om de te verwachte effecten beter te kunnen voorspellen.

Lees het artikel hier. 

Of lees hier een blog naar aanleiding van het artikel. 

Vorig artikel Wilde bijen in de Hoekse Waard
Volgend artikel Ten derde male: Gasten van bijenhotels

Zoeken

Archief