Actueel

NIEUWS

Resultaten onderzoek hommels in verschillende graslandtypen

EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting onderzochten in het project ‘Weide Hommelrijk’ de hommelrijkdom in Nederlandse graslanden. Daarnaast keken ze welk effect het beheer van graslanden heeft op hommelrijkdom. Deze kennis is namelijk nodig voor herstel van hommelpopulaties in Nederlandse graslanden. Bron: Pixabay - Weidelandschap met bloemen en bomen

Hommels hebben het moeilijk in ons land. Ze leven in bloemrijke graslanden, maar deze zie je steeds minder. Ook hierdoor neemt het aantal verschillende hommelsoorten af.

Onderzoek naar hommels in verschillende graslandtypen
In 'Weide Hommelrijk' is in 2018 en 2019 onderzoek gedaan naar hommels in verschillende graslandtypen, namelijk:
•    vochtig hooiland
•    kruiden- en faunarijk grasland
•    vochtig weidevogelgrasland

In 2018 zijn 11 gebieden met deze graslandtypen in Zuid-Holland onderzocht op hommels. Hierbij keek men ook naar bloembezoekende insecten, zoals bijen, zweefvliegen en dagvlinders.

In weidevogelgraslanden werd een kleiner aantal en minder soorten bloembezoekende insecten gezien dan in vochtige hooilanden en kruiden- en faunarijke graslanden. Dit is logisch, omdat weidevogelgraslanden ook worden beheerd voor weidevogels. Maatregelen die goed zijn voor weidevogels, zijn niet altijd goed voor bloembezoekende insecten.

In 2019 zijn 4 natuurgebieden in verschillende provincies onderzocht op hommels. In dezelfde graslandtypen en nu ook in bermen. Weer bleek dat in weidevogelgraslanden weinig hommels waren. Dit gold ook voor kruiden- en faunarijk grasland. Meer en verschillende soorten hommels waren te vinden in vochtige hooilanden en bermen.

Verder lezen?
Lees hier het hele rapport Hommels in Nederlandse graslanden – resultaten van Weide Hommelrijk.

Zoeken

Archief