Actueel

NIEUWS

Romeins fort herbergt bijzondere bijen

Romeins fort herbergt bijzondere bijen

23 september 2021. - Eeuwenlang lagen de resten van het Romeinse fort Matilo verborgen onder de grond. De inwoners van Leiden hadden er zelfs een kastuinbouwcomplex op aangelegd. In 2012 besloot men om dit fort in ere te herstellen. De kassen werden geruimd en met plaatselijke kleigrond werd een rechthoekig geheel van dijkjes opgeworpen dat de vroegere ligging van het fort markeert. Deze dijkjes met een totale omtrek van bijna 500 meter bleken in de jaren er na een bijzondere bijenfauna aan te trekken, met diverse soorten die uit de wijde omtrek van Leiden niet bekend waren. Naar aanleiding van deze vondsten gaf de Gemeente Leiden de opdracht aan EIS Kenniscentrum Insecten om een monitoring van de plaatselijke bijen en zweefvliegenfauna uit te voeren. 

In de jaren 2014 tot en met 2021 zijn in totaal 75 soorten bijen gevonden in park Matilo. Het aantal bijensoorten is hoog voor zo’n kleine oppervlakte en er zijn maar liefst 10 bedreigde soorten bij, waaronder de grashommel, de weidebij, de geelstaartklaverzandbij en de gebandeerde dwergzandbij. Ook vermeldenswaardig is de  onverwachte vondst van het gevlekt kalkkrieltje, een zeldzame zweefvlieg uit zuidelijke streken. 

De dijkjes van het fort vormen gezamenlijk het meest bijenrijke deel van park Matilo. Veel van de bijensoorten in het gebied maken hier gebruik van om in te nestelen. Bovendien zijn ze zeer bloemrijk, dus biede ze veel voedsel voor de bijen. 

Lees de rapportage hier.

Vorig artikel Meetnet Hommels: lage aantallen in 2021
Volgend artikel Zin en onzin van bloembollen en zaadmengsels

Zoeken

Archief