Actueel

NIEUWS

Verborgen voorliefdes van maskerbijen

Verborgen voorliefdes van maskerbijen

21 april 2023. - Maskerbijen hebben de gewoonte om stuifmeel in te slikken en te vervoeren in hun krop (een holte in het lichaam voor tijdelijke opslag). In tegenstelling tot bij andere bijen, die stuifmeel in hun lichaamsbeharing transporteren, is het stuifmeel dat maskerbijen verzamelen dus aan de buitenkant niet zichtbaar. Ook in museumcollecties is het daarom lastig om stuifmeel van maskerbijen te onderzoeken. Gegevens over stuifmeelspecialisatie van maskerbijen waren hierdoor vooral gebaseerd op waarnemingen van bloembezoek. Daarin is nu verandering gekomen met een onderzoek naar de kropinhoud van geprepareerde maskerbijen. Hieruit blijkt dat deze bijtjes kieskeuriger zijn dan gedacht!

De Zwitserse bijenonderzoeker Andreas Müller onderzocht 30 exemplaren per soort van 36 Europese soorten maskerbijen. Hiervan bleken er 19 strikt of grotendeels gebonden aan één plantentaxon. Schermbloemen (Apiaceae) waren het meest populair, met 11 soorten maskerbijen die hieraan de voorkeur geven. Andere specialisaties betreffen roosachtigen (3 soorten maskerbijen), reseda's (2 soorten), look (1 soort), composieten (1 soort) en honingklaver (1 soort). Opvallend resultaat is dat slechts één (niet Nederlandse) soort gespecialiseerd is in het stuifmeel van composieten (Asteraceae), terwijl veel soorten maskerbijen wel vaak op deze bloemen gezien worden. De niet gespecialiseerde soorten maskerbijen verzamelen hier wel stuifmeel op. Verder wordt er vermoedelijk ook vaak nectar gedronken op deze planten. 

Uit deze verborgen voorliefdes blijkt dat wij ons beeld van maskerbijen als generalisten wat moeten bijstellen. Bij zeldzame soorten kan deze kennis gebruikt worden in beheer en bescherming. Een voorbeeld is de zeldzame en bedreigde moerasmaskerbij, waarvan we dankzij dit onderzoek nu weten dat deze een sterke voorkeur heeft voor roosachtigen als braam, ganzerik en moerasspirea. 

Lees het artikel hier (open access). 

Vorig artikel Bijzondere Belgische bijenvondsten
Volgend artikel Wilde bijen op heidevelden in de verdrukking door imkerij

Zoeken

Archief