Actueel

NIEUWS

Voorlopige richtlijn bijenkasten op defensieterreinen

Voorlopige richtlijn bijenkasten op defensieterreinen

11 februari 2020. - Militaire oefenterreinen zijn soms waardevolle natuurgebieden, ook voor wilde bijen en andere bestuivers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente inventarisatie van de Doornspijkse Heide, een militair oefenterrein op de noordelijke Veluwe. EIS Kenniscentrum Insecten trof hier in 2020 een totaal van 68 bijensoorten aan, waaronder diverse bedreigde bijensoorten, zoals de viltige groefbij, de bremzandbij en de veenhommel. In ditzelfde gebied brachten de onderzoekers ook de dichtheden van honingbijen(kasten) in kaart, teneinde dit in verband te brengen met de dichtheden van wilde bestuivers. Hieruit bleek dat er minder wilde bestuivers voorkwamen op kleinere afstanden tot de bijenkasten. 

Op basis van het onderzoek op de Doornspijkse Heide en literatuuronderzoek heeft EIS Kenniscentrum Insecten op verzoek van Defensie alvast een voorlopige richtlijn opgesteld voor het plaatsen van bijenkasten op defensieterreinen. Deze richtlijn heeft de vorm van een 'beslisboom' waarmee men via een aantal keuzemogelijkheden tot een advies kan komen. De keuzes hebben onder andere te maken met de oppervlakte van het gebied, de bloemrijkdom ('draagkracht'), het al dan niet voorkomen van bijzondere soorten en belangrijke nestellocaties. 

Het onderzoek wordt in 2020 voortgezet op andere defensieterreinen en naar aanleiding van de nieuwe resultaten zal de richtlijn verder worden aangepast. 

Klik hier voor de beslisboom uit het rapport met de voorlopige richtlijn.

Lees hier het rapport 'Voorlopige richtlijn plaatsing bijenkasten op defensieterreinen'

Lees hier het rapport 'Honingbijen & wilde bestuivers in defensieterreinen. Deel I: Doornspijkse Hei'

Vorig artikel Concurrentie honingbijen sterkst in zomer
Volgend artikel Hete zomers slecht voor hommels

Zoeken

Archief