Actueel

NIEUWS

Wat is de actieradius van bijen?

Wat is de actieradius van bijen?

30 juni 2020. - Wanneer een bijenvrouwtje een nest heeft dat zij moet bevoorraden met stuifmeel, dan is het fijn als zij niet te ver hoeft te vliegen om dit stuifmeel te kunnen vinden. De benodigde bloemen moeten dus op een bepaalde maximale afstand van het nest aanwezig zijn. Maar hoe groot is deze afstand? Duitse onderzoekers hebben dit voor zes bijensoorten onderzocht door bijen individueel te merken. Het onderzoek werd uitgevoerd in een bloemrijke stedelijke omgeving.

De onderzoekers richtten zich op de volgende zes bijensoorten met lichaamslengten tussen 6 en 13 mm: tronkenbij, ranonkelbij, grote klokjesbij, rosse metselbij, gehoornde metselbij en slangenkruidbij. In totaal werden 2689 bijen gemerkt op hun nestelplek (in bijenhotels) en direct weer vrij gelaten. Vervolgens doorzochten zij de omgeving om vast te stellen op welke afstand van de nesten de bijen foerageerden. Dit leverde 450 waarnemingen op. Hieruit bleek voor vrouwtjesbijen een gemiddelde foerageerafstand tussen 73 en 121 meter, voor mannetjes tussen 59 en 100 meter. De onderzoekers leiden hier een vuistregel uit af voor de aanleg en inrichting van bloemstroken en nestelplekken voor wilde bijen: de afstand hiertussen zou maximaal 150 meter moeten bedragen. 

Lees het artikel hier.

Vorig artikel Evaluatie methoden bijenmonitoring
Volgend artikel Zomerbijen gedijen beter in de stad

Zoeken

Archief