Actueel

NIEUWS

Wegen belemmeren actieradius bijen

Wegen belemmeren actieradius bijen

25 mei 2021. - Bijen kunnen goed vliegen, dus je zou kunnen denken dat het ze niet veel uitmaakt of een bloem nu aan de ene kant van de weg staat of aan de andere. Maar is dat echt zo, of vliegen ze liever naar een bloem aan dezelfde kant van de weg? Amerikaanse onderzoekers bedachten een proef om dit uit te zoeken. 

In hun proefopzet plaatsten de onderzoekers twee soorten bloemen aan weerszijden van wegen, fiets- en wandelpaden. Aan één zijde voorzagen zij een deel van de bloemen van fluorescerend pigment, zodat ze (met behulp van UV-licht) konden zien in hoeverre er overdracht van pigment tussen bloemen had plaatsgevonden (een maat voor kruisbestuiving). 

De belangrijkste resultaten: 

  • het pigment was vaker terug te vinden op bloemen aan dezelfde kant van de weg dan op bloemen aan de overkant, wat er op duidt dat bijen eerder geneigd zijn om aan dezelfde kant van de weg te blijven dan om over te steken;
  • dit effect was sterker voor een bloemsoort waarop kleinere bijensoorten foerageren, wat suggereert dat kleine bijensoorten minder geneigd zijn om de weg over te steken;
  • hoe breder de weg, hoe sterker het effect;
  • hoe drukker het verkeer op de weg, hoe sterker het effect.

Wegen vormen dus barrières voor bijen tijdens hun vluchten tussen nest en foerageerplaatsen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de bijen zelf, maar ook voor de mate van kruisbestuiving tussen planten aan weerszijden van wegen. 

Lees het artikel hier (open access).

Vorig artikel Ook voor bestuivers: Veldgids ecologisch bermbeheer
Volgend artikel Maanwespvlieg zet voet op Nederlandse bodem

Zoeken

Archief