Actueel

NIEUWS

Wilde bestuivers goed voor €15 miljoen aan peren en aardbeien

Wilde bestuivers goed voor €15 miljoen aan peren en aardbeien

13 mei 2016. - Andermaal toont een onderzoek aan hoe belangrijk wilde bestuivers zijn voor de bestuiving van voedselgewassen. Onderzoekers uit Wageningen (Alterra) en Leiden (Naturalis en EIS Kenniscentrum Insecten) berekenden de bijdrage van wilde bestuivers aan de oogst van Nederlandse peren en aardbeien. Hieruit bleek voor beide gewassen dat een kwart van de netto-winst per hectare te danken is aan wilde bestuivers. Jaarlijks komt dit landelijk neer op een bedrag van €10 miljoen voor de perenteelt en €5 miljoen voor de aardbeien. De bijdrage van honingbijen is bijna twee keer zo klein. 

Er is een duidelijke relatie tussen de soortenrijkdom en talrijkheid van wilde bestuivers en de teeltopbrengsten. Die soortenrijkdom en talrijkheid hangen weer af van de hoeveelheid natuurlijke habitat in de omgeving, zoals bloemenweiden, houtwallen en dijken. Fruittelers kunnen dus zelf hun opbrengsten verhogen door te zorgen voor meer bloemrijke habitat rond hun boomgaard.

Bekijk hier een heldere infographic over de onderzoeksresultaten.

Lees hier een persbericht over het onderzoek.

Download hier het volledige rapport.

Vorig artikel Bijenradar van start!
Volgend artikel 1 bijenkast versus 110.000 wilde bijen

Zoeken

Archief