Actueel

NIEUWS

Zeldzame Belgische hommels houden van open landschappen

Zeldzame Belgische hommels houden van open landschappen

11 juni 2020. - In een nieuw artikel in het tijdschrift Biodiversity and Conservation analyseren Belgische onderzoekers de veranderingen in de hommelfauna van België in de afgelopen eeuw. De soortenrijkdom blijkt in grote delen van het land afgenomen, hoewel er nog enkele regio's zijn waar de achteruitgang minder sterk is. Drie soorten zijn onveranderd algemeen: akkerhommel, steenhommel en weidehommel. De andere soorten laten duidelijke veranderingen zien. Enkele soorten die voorheen wijd verspreid waren, zijn nu zeer zeldzaam: moshommel, heidehommel, grote tuinhommel en zandhommel. Twee soorten vertonen een duidelijke toename: de boomhommel en de aardhommel. De onderzoekers geven aan dat toegenomen soorten een voorkeur hebben voor beboste landschappen, terwijl de afgenomen soorten juist vooral in open landschappen voorkomen. 

Het artikel is hier te vinden (geen open access). 

Vorig artikel Handleiding Meetnet Hommels beschikbaar
Volgend artikel Transatlantisch bezoek: Virginische houtbij in Bunnik

Zoeken

Archief