Actueel

NIEUWS

Zeldzame bijen en vliegen in het Dwingelderveld

Zeldzame bijen en vliegen in het Dwingelderveld

13 februari 2017. - Natuurgebied het Dwingelderveld in Drenthe herbergt enkele zeer bijzondere bijensoorten. Dit was al bekend bij Natuurmonumenten, beheerder van dit gebied, omdat zij in de jaren 1999-2000 al een inventarisatie hadden laten uitvoeren. In 2016 werd deze inventarisatie herhaald door EIS Kenniscentrum Insecten, om te zien hoe het nu gesteld is met de bijen van het Dwingelderveld. De resultaten zijn verheugend: er komen nog verschillende zeldzame en bedreigde soorten voor in het gebied. 

De meest bijzondere bijensoorten van het Dwingelderveld zijn de tormentilzandbij Andrena tarsata, de zadeldwergzandbij A. falsifica en de heidehommel Bombus humilis. Dit zijn soorten van vochtige heideterreinen en natte schraalgraslanden, twee biotopen die het in Nederland zwaar te verduren hebben. Tijdens de zoektocht naar deze bijen werden ook enkele bijzondere vliegensoorten gevonden. Vermeldenswaardig zijn vooral het zwart knuppeltje Physocephala nigra, het zomers doflijfje Melanogaster aerosa en het snavelzeggeplatvoetje Platycheirus perpallidus.  Ook dit zijn specialisten van een schrale, vochtige leefomgeving. 

De rapportage van John Smit en Frank van der Meer bespreekt alle resultaten uitvoerig een geeft aanbevelingen voor bijvriendelijke aanpassingen van het beheer. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar het plaatsingsbeleid van honingbijenkasten in het terrein. Met zo'n waardevolle wilde bijenfauna is het van groot belang dat de honingbijen van imkers niet te veel concurreren met de van nature aanwezige bijen. 

Download hier het rapport om alles te lezen over de bijzondere bijen van het Dwingelderveld.

Vorig artikel Aanleg bloemenstroken: geduld loont
Volgend artikel Nieuwe download: De wespen en mieren van Nederland

Zoeken

Archief