Actueel

NIEUWS

Zweefvliegen: bestuivers van groot belang

Zweefvliegen: bestuivers van groot belang

24 mei 2020. - Bijen krijgen terecht veel aandacht als belangrijke bestuivers. Maar soms wordt vergeten dat er nog vele andere bestuivende insecten zijn. In een tijd waarin bijen het zwaar hebben, kan het goed zijn om de bijdragen van die andere bestuivers aan de bestuiving van landbouwgewassen en wilde planten beter te onderzoeken. Deze bijdragen zijn namelijk aanzienlijk, en in het geval van zweefvliegen zelfs bijzonder groot, zo valt te lezen in een juist verschenen overzichtsartikel van een internationaal onderzoeksteam in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B

Zweefvliegen dragen wereldwijd bij aan de bestuiving van 72% van de verschillende soorten voedselgewassen en 70% van de door insecten bestoven wilde planten. In vergelijking met bijen zijn ze weliswaar minder efficiënt, maar door een aantal andere eigenschappen is het belang van zweefvliegen toch van grote waarde. Het artikel benoemt onder andere de volgende relevante aspecten: 

  • veel soorten zweefvliegen migreren jaarlijks in enorme aantallen over afstanden van honderden tot duizenden kilometers. Doordat ze hierbij stuifmeel bij zich dragen, dragen ze hiermee bij aan de uitwissleling van genetisch materiaal tussen ver uiteen gelegen plantenpopulaties;
  • zweefvliegen hebben over het algemeen een kortere tong dan bijen, waardoor ze veelal andere bloemen (met minder diep liggende nectar) bezoeken dan bijen, en dus ook andere plantensoorten bestuiven;
  • naast bestuiving leveren de larven van zweefvliegen ook andere 'ecosysteemdiensten'. Zo zijn de larven van veel soorten natuurlijke bladluisbestrijders. 

In hun discussie pleite de onderzoekers voor meer onderzoek naar de potentie van zweefvliegen als commercieel inzetbare bestuivers. Het valt te bezien of dit vanuit ecologisch oogpunt een gewenste ontwikkeling zou zijn. Bij bijen zien we immers dat het bevoordelen van één enkele bijensoort (honingbij) tot ecologische problemen kan leiden. Misschien zou het daarom beter zijn om vooral te kijken naar de inrichting van een gezond landschap, waarin landbouw kan profiteren van de aanwezigheid van de omringende natuur, zonder dat die landbouw die natuur al te nadelig beïnvloedt.

Lees het artikel hier. 

Vorig artikel Gemeentelijk insectenplan Ede
Volgend artikel Belgische duinbijen

Zoeken

Archief