Actueel

NIEUWS

70 jaar veranderingen in Belgische bijenfauna

70 jaar veranderingen in Belgische bijenfauna

2 november 2020. - In 70 jaar is veel veranderd in de verspreiding en de vliegtijden van de Belgische wilde bijenfauna, zo blijkt uit een nieuwe analyse van Belgische onderzoekers. Zij gebruikten gegevens van 205 bijensoorten om de factoren te onderzoeken die deze veranderingen hebben veroorzaakt. Hierbij keken ze naar de invloed van temperatuursverandering, intensivering van de landbouw en verstedelijking. 

De verspreiding van bijen in België blijkt in de afgelopen 70 jaar gemiddeld (per soort) met 33% te zijn afgenomen en dit hangt vooral samen met de intensivering van de landbouw. Daarnaast zijn bijen gemiddeld vier dagen eerder in het jaar gaan vliegen, een verschuiving die de onderzoekers toeschrijven aan temperatuursveranderingen. Het blijken vooral de toegenomen bijensoorten te zijn die eerder in het jaar zijn gaan vliegen. De vliegperiodes zijn ook korter geworden, waardoor volgens de onderzoekers de periode waarin bijen effectief bestuiving verzorgen verkort is. Al met al concluderen zij dat er in 70 jaar een sterke vermindering heeft plaatsgevonden van de 'bestuivingscapaciteiten' van de Belgische wilde bijenfauna.

Het artikel is hier te vinden (geen open access)

Vorig artikel Meer dan 100 soorten bijen in Amsterdam
Volgend artikel Rosse metselbijen waarschuwen blauwe metselbijen voor parasieten

Zoeken

Archief