Actueel

NIEUWS

Meer dan 100 soorten bijen in Amsterdam

Meer dan 100 soorten bijen in Amsterdam

30 oktober 2020. - Onze hoofdstad Amsterdam kent inmiddels enige historie waar het om bijeninventarisaties gaat. Al in het jaar 2000 doorkruiste Arie Koster de stad om de wilde bijenfauna te onderzoeken. Dit leidde in 2001 tot het rapport Wilde bijen in relatie tot het groenbeheer in Amsterdam, waarin Koster uitgebreid inging op het beheer van stedelijk groen en de hoofdstedelijke bijenfauna. Hij vond toen 45 bijensoorten. In 2014-2015 deed Koster het nog eens over en toen vond hij 71 soorten, een toename die volgens Nieuwenhuis et al. (2015) grotendeels te danken is aan verbeteringen in het groenbeheer van de stad. Sindsdien is dit groenbeheer verder aangepast en er wordt op allerlei plekken zelfs speciaal rekening gehouden met wilde bijen en andere insecten. De Gemeente Amsterdam is geïnteresseerd in de effecten die dit gewijzigde beheer heeft op de wilde bijenfauna en heeft daarom een monitoring opgestart in een groot aantal gebieden. In 2019 zijn 11 stadsparken onderzocht en in 2020 kwamen hier nog eens 14 bij. De resultaten van het onderzoek in 2020 zijn nu in een nieuw rapport beschikbaar. De twee onderzoeksjaren samen gelden als een 'nulmeting', die bij herhaling kan resulteren in monitoring.

In 2019 en 2020 samen zijn in totaal 104 soorten bijen aangetroffen in Amsterdam. Sommige gebieden blijken verrassend rijk met meer dan 50 soorten per gebied. Hierbij gaat het vooral om grote gebieden aan de rand van de stad, zoals het Westerpark, het Diemerpark, de Bijlmerweide, de Noorder IJ-plas en het Gijsbrecht van Aemstelpark. Er zijn verschillende soorten gevonden die nog niet uit Amsterdam bekend waren, zoals de borstelwespbij, de kleine tuinmaskerbij en de zompmaskerbij. 

Lees de rapportage hier

Vorig artikel Sneak preview: determinatie 'witkonthommels'
Volgend artikel 70 jaar veranderingen in Belgische bijenfauna

Zoeken

Archief