Actueel

NIEUWS

Bijen op Utrechtse abri's en bijenburcht

Bijen op Utrechtse abri's en bijenburcht

1 december 2022. - In opdracht van de gemeente Utrecht zijn enkele gebieden geïnventariseerd op bijen, wespen en zweefvliegen. Naast twee gebiedsinventarisaties lag de nadruk in de stadstuin Kanaalweg vooral op de ontwikkeling rond de nieuw aangelegde bijenburcht. Daarnaast is er gekeken naar een drietal abri’s met een groendak met aangepaste vegetatie in vergelijking met drie abri’s met een regulier groendak met Sedumplanten.
Vanwege het zeer droge en warme weer in het voorjaar is de vegetatie op de drie aangepaste abri’s niet of nauwelijks tot ontwikkeling gekomen, waardoor er slechts één inventarisatieronde heeft plaatsgevonden, met teleurstellende resultaten, al lijkt er wel een verschil zichtbaar in abri’s met groendaken in de nabijheid van bomen met die in het open veld of nabij gebouwen, ongeacht de beplanting. 

In totaal zijn in alle onderzochte gebieden samen 78 soorten bijen, 16 soorten wespen en 46 soorten zweefvliegen waargenomen. Hieronder bevinden zich 10 soorten van de Rode Lijst bijen, vier zeldzame  wespen, waarvan één bedreigd, en twee vrij zeldzame zweefvliegen. Tevens bevinden zich onder de bijen vier soorten die op de aandachtlijst van de gemeente Utrecht staan: de gewone slobkousbij Macropis europaea, de grote klokjesbij Chelostoma rapunculi, de klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis en de lathyrusbij Megachile ericetorum.

Lees hier de rapportage.

Vorig artikel 20 Rode-Lijstsoorten op 1 hectare
Volgend artikel Tienduizenden dode zweefvliegen op strand

Zoeken

Archief