Actueel

NIEUWS

Engelse klimopbijen houden echt van klimop

Engelse klimopbijen houden echt van klimop

23 maart 2021. - De klimopbij vliegt aan het einde van de zomer en het begin van de herfst, wanneer de klimop bloeit. Deze bijen worden vooral gezien op de bloemen van klimop en ze verzamelen hier het stuifmeel van. De soort wordt dan ook gezien als een echte klimopspecialist. Toch zijn er ook waarnemingen van bloembezoek op andere bloemen. Dit heeft in het verleden tot de suggestie geleid dat de klimopbij eigenlijk helemaal niet zo gespecialiseerd is op klimop, maar hier alleen gebruik van maakt omdat er tijdens zijn vliegperiode nu eenmaal weinig anders bloeit. Engelse onderzoekers wilden hier meer van weten en onderzochten een populatie klimopbijen op hun universiteitsterrein.

Hoe sterk is de binding van klimopbijen aan klimop nu eigenlijk? De onderzoekers zochten op drie manieren naar het antwoord op deze vraag: 1. een vergelijking van de vliegtijd van de klimopbij met de bloeiperiode van klimop; 2. een analyse van het stuifmeel dat vrouwelijke klimopbijen naar hun nest brachten en een vergelijking hiervan met het stuifmeel dat lokale honingbijen verzamelden; 3. een inventarisatie en telling van andere insecten die de klimopbloemen bezochten. 

De vliegtijd van de Engelse klimopbijen bleek sterk geassocieerd te zijn met de bloeiperiode van klimop en valt hier volledig binnen. Het stuifmeel dat de vrouwtjes verzamelden bleek voor 98,5 % uit klimopstuifmeel te bestaan, terwijl dit bij de honingbijen slechts 90 % was. De klimopbij bleek met 26 % van het aantal individuen de meest talrijke insectensoort te zijn op de bloeiende klimop. 

De onderzoekers concluderen dat klimop de belangrijkste voedselbron is voor de klimopbij. Zij wijzen ook op de mogelijkheid van competitie met de honingbij, de enige andere insectensoort die zij in groot aantal op de klimop waarnamen.

Lees het artikel hier (open access). 

Vorig artikel Webinar: Zo zoemt jouw gemeente
Volgend artikel Lichtvervuiling heeft ook overdag effect op bestuivers

Zoeken

Archief