Actueel

NIEUWS

Er is slechts één soort akkerhommel

Er is slechts één soort akkerhommel

27 juli 2015. - Akkerhommels in West-Nederland zien er behoorlijk anders uit dan in Oost-Nederland. De westelijke akkerhommeltjes zijn doorgaans veel donkerder behaard dan de oostelijke. Buiten Nederland neemt de diversiteit aan kleurvormen van akkerhommels helemaal sterk toe. Veel van deze kleurvormen zijn in het verleden behandeld als aparte ondersoorten of zelfs aparte soorten. Steeds bleef echter onduidelijk in hoeverre dit terecht was.

Een team van Tsjechische en Belgische onderzoekers wilde dit eens goed uitzoeken. Zij verzamelden akkerhommels in heel Europa en onderzochten DNA-informatie uit drie verschillende genen. Daarnaast analyseerden zij de samenstelling van stoffen die de hommelmannetjes met hun monddelen uitscheiden. Deze stoffen bevatten hormonen die een belangrijke functie hebben in de soortherkenning tussen mannetjes en vrouwtjes.

Uit de analyse bleek dat de voorheen onderscheiden (onder)soorten geen stand kunnen houden. Er blijken wel vier duidelijke 'takken' in de stamboom van de akkerhommels te zitten, maar deze komen niet overeen met de eerder gehanteerde concepten van de ondersoorten. De verschillen zijn bovendien dusdanig klein en weinig constant dat de onderzoekers voorstellen om alle Europese populaties gewoon als één soort te blijven beschouwen.

Het artikel is hier te vinden. 

Vorig artikel Honingbijensterfte 2006-2015
Volgend artikel Exotische of inheemse tuinplanten?

Zoeken

Archief