Actueel

NIEUWS

Hommelreproductie daalt door neonicotinoïden

Hommelreproductie daalt door neonicotinoïden

21 oktober 2016. - Veel studies naar de invloed van neonicotinoïden op bijen zijn uitgevoerd in laboratoria. Het is dan altijd de vraag in hoeverre deze studies representatief zijn voor natuurlijke omstandigheden. Britse onderzoekers hebben nu een onderzoeksopstelling van 20 hommelkolonies in het veld onderzocht. Gedurende vijf weken stelden zij de hommels bloot aan neonicotinoïden, waarna ze de invloed hiervan onderzochten op foerageergedrag en reproductie. De effecten op het foerageergedrag bleken subtiel, maar de effecten op de reproductie waren duidelijk. Aan neonicotinoïden blootgestelde kolonies produceerden duidelijk minder werksters, minder mannetjes en minder koninginnen. 

Lees hier het hele artikel (open access).

Vorig artikel Britse bijen, wespen en mieren in kaart
Volgend artikel Veenhommels houden van hei met bosbes

Zoeken

Archief