Actueel

NIEUWS

Veenhommels houden van hei met bosbes

Veenhommels houden van hei met bosbes

1 november 2016. - De veenhommel is een schaarse en bedreigde hommelsoort die in Nederland en België vooral voorkomt in veen- en heidegebieden. Belgische onderzoekers zijn meer te weten gekomen over de voedselvoorkeuren van de veenhommel. Zij onderzochten het stuifmeel dat veenhommels verzameld hadden op 10 natte heideterreinen in België. 

Uit het onderzoek bleek dat de bloemen van heide-achtige planten (Ericaceae) in de onderzochte gebieden zeer belangrijk zijn voor de veenhommel. In het voorjaar, wanneer de koningin een nest sticht en de eerste werksters zich ontwikkelen, is 80-90% van het door veenhommels verzamelde stuifmeel afkomstig van blauwe en rode bosbes (Vaccinium sp.). In de vroege zomer, wanneer de kolonie zich verder ontwikkelt, halen veenhommels 70% van hun stuifmeel van dopheide (Erica tetralix). In de late zomer, wanneer nieuwe mannetjes en koninginnen rondvliegen om te paren, wordt maar liefst 98% van het stuifmeel verzameld op struikheide (Calluna vulgaris). 

Zoals alle hommelkolonies hebben ook die van de veenhommel voortdurend voedsel nodig tussen april en september. Alleen bloeiende bosbessen in het voorjaar of alleen bloeiende struikheide in de nazomer is dus niet genoeg. Voor de veenhommel is het belangrijk dat er opeenvolgende bloei is van heide-achtige planten: eerst blauwe bosbes (apri-juni), dan rode bosbes (mei-juli), dan dopheide (juni-september) en tot slot struikheide (juli-oktober). 

Deze informatie kan goed van pas komen bij het treffen van beheermaatregelen in heidegebieden waar de veenhommel voorkomt. Uit het zelfde onderzoek bleek dat ook minder zeldzame hommelsoorten volop stuifmeel van heide-achtigen verzamelen. Ook voor andere bijen, zoals de bosbesbij, de heizijdebij en de heidezandbij, zijn deze planten van groot belang. 

Vind hier het hele artikel.

Vorig artikel Hommelreproductie daalt door neonicotinoïden
Volgend artikel Meer bijenkasten leidt tot lagere dichtheden wilde bestuivers

Zoeken

Archief