Actueel

NIEUWS

Hommels en versimpeling van het landschap

Hommels en versimpeling van het landschap

5 oktober 2015. - Grootschalige landbouw heeft geleid tot een 'vereenvoudiging' van het landschap. Een eeuw geleden bestond agrarisch gebied nog uit een lappendeken van weitjes en akkertjes waarop verschillende gewassen werden verbouwd, van elkaar gescheiden door heggen, greppels en houtwallen. Nu is landbouwgebied vaak een monotone vlakte zonder variatie in vegetatie en bodemstructuur. Dit wordt alom gezien als een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van biodiversiteit, ook voor bijen. Toch zijn er bijensoorten die het in grootschalige, 'simpele' landschappen beter redden dan andere bijensoorten. Welke eigenschappen moet een bijensoort hebben om in zulke landschappen te overleven? Deze vraag was onderwerp van een Zweeds onderzoek, waarvan de resultaten nu zijn gepubliceerd in het tijdschrift Biodiversity and Conservation. Het onderzoek richtte zich op Zweedse hommels.

Hommelsoorten met kleine kolonies (weinig werksters), bovengrondse nesten en een langdurige cyclus bleken in grootschalige ('eenvoudige') landschappen minder algemeen dan in complexe landschappen. Vermoedelijk heeft dit te maken met de geringere beschikbaarheid van geschikte nestelplekken en bloemen in grootschalig landbouwgebied. 

Het artikel is hier te vinden.

Een proefschrift over dit onderwerp van dezelfde auteur (Persson) is hier te downloaden. 

Vorig artikel Meer inzicht invloed landgebruik op bijenfauna
Volgend artikel 'Niet zonder elkaar' wint prijs

Zoeken

Archief