Actueel

NIEUWS

Honingbij als radar voor trends wilde bijenfauna?

Honingbij als radar voor trends wilde bijenfauna?

26 augustus 2020. - Uit Nederland zijn meer dan 360 soorten bijen bekend. In Europa ligt dit aantal rond de 2000. Het is een enorme klus om van al die soorten de populatietrends te bepalen en zo een algemene inschatting te maken van de stand van de bijenfauna. Het zou mooi zijn als er één bijensoort als model kan dienen voor alle bijen samen. Dit zou bij voorkeur een soort moeten zijn waarover veel goede gegevens beschikbaar zijn. Over geen andere soort zijn zoveel precieze data beschikbaar als over de honingbij. Een groep Europese onderzoekers vroeg zich daarom af of de honingbij een geschikte 'modelbij' zou zijn om de bijenfauna te monitoren.

De onderzoekers vergeleken honingbijen met wilde bijen op diverse punten, zoals de soortspecifieke reacties op zaken als afname van bloemenrijkdom, blootstelling aan pesticiden en klimaatverandering. Hieruit bleek dat honingbijen en wilde bijen op veel punten heel verschillend reageren. De onderzoekers concluderen hieruit dat de honingbij niet geschikt is als maatstaf voor trends in de wilde bijenfauna. In plaats daarvan benadrukken zij het belang van basaal onderzoek naar de biologie van wilde bijen, van nationale bijenmonitoring op soortniveau en van beschermingsmaatregelen die toegesneden zijn op de behoeften van de verschillende wilde bijensoorten. 

Het artikel is hier te vinden.

Vorig artikel Zeldzame Zeeuwse bijen
Volgend artikel Hoe richt je een bijenlandschap in?

Zoeken

Archief