Actueel

NIEUWS

Hoe richt je een bijenlandschap in?

Hoe richt je een bijenlandschap in?

29 september 2020. - Elke biotoop ('leefgebied') heeft een eigen bijenfauna. Maar in welke mate hangt die bijenfauna ook nog af van het omringende landschap? Deze vraag stelden Duitse onderzoekers zich in een grootschalig onderzoek waarover recent is gepubliceerd

De Duitsers onderzochten drie verschillende biotooptypen op 20 plaatsen verspreid over Duitsland: half-natuurlijk grasland, ingezaaide bloemenvelden en 'restbiotopen' (zoals akkerranden). Daarnaast brachten ze het omringende landschap in kaart. Op alle plekken bemonsterden ze vervolgens uitvoerig de bijenfauna. 

Enkele resultaten uit dit onderzoek:

  • de bijenfauna werd in alle drie de biotooptypen negatief beïnvloed door intensief agrarisch grasland in het omringende landschap;
  • de bijenfauna in half-natuurlijk grasland reageerde sterk positief op de aanwezigheid van ruderaal terrein in de omgeving;
  • de bijenfauna in ingezaaide bloemenvelden en akkerranden en andere 'restbiotopen' reageerde positief op de aanwezigheid van extensief beheerd grasland en bosranden in de omgeving.

Lees het artikel hier

Vorig artikel Honingbij als radar voor trends wilde bijenfauna?
Volgend artikel Overzicht bestuivers en wegbermen

Zoeken

Archief