Actueel

NIEUWS

Overzicht bestuivers en wegbermen

Overzicht bestuivers en wegbermen

7 oktober 2020. - Berichten over de waarde van wegbermen voor bestuivers geven een wisselend beeld. In sommige situaties lijken de wegbermen waardevol, omdat er bijvoorbeeld bijzondere soorten voorkomen. In andere situaties is de aangetroffen bijenfauna maar een mager aftreksel van de fauna van bloemrijke graslanden. Klik hier voor een overzicht van eerdere nieuwsberichten op Bestuivers.nl met trefwoord 'bermen'

In een recent verschenen artikel vatten Britse onderzoekers de resultaten samen uit 140 wetenschappelijke artikelen over het onderwerp bestuivers en wegbermen. Zij maakten op basis hiervan een inschatting van de waarde van wegbermen voor bestuivers als habitat en verbindingszone, de negatieve invloed van wegen op bestuivers (botsingen met auto's, vervuiling, barrièrewerking) en van beheermaatregelen met positief effect op bestuivers. 

De onderzoekers concluderen 1. dat wegbermen vaak 'hot spots' voor bloemen en bestuivers zijn; 2. dat verkeer en vervuiling weliswaar sterfte onder bestuivers veroorzaken maar dat dit niet opweegt tegen het positieve effect van wegbermen; 3. dat goed beheer de waarde van wegbermen voor bestuivers kan verhogen. Het artikel geeft ook een aantal aanbevelingen voor bestuiversvriendelijk beheer, zoals het terugbrengen van de maaifrequentie naar 0-2 keer per jaar. 

Een kanttekening bij deze bevindingen is dat de toegevoegde waarde van wegbermen sterk afhangt van de landschappelijke context en de breedte van de bermen. De vraag of het zin heeft om een bepaalde berm speciaal voor bestuivers te gaan beheren, kan beantwoord worden met behulp van de 'beslissleutel' aan het eind van dit advies van de Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers

Lees hier het artikel 'Enhancing road verges to aid pollinator conservation: A review'. 

Vorig artikel Hoe richt je een bijenlandschap in?
Volgend artikel Langhoornbijen op Londens vliegveld

Zoeken

Archief