Actueel

NIEUWS

Langhoornbijen op Londens vliegveld

Langhoornbijen op Londens vliegveld

12 oktober 2020. - Gewone langhoornbijen Eucera longicornis zijn overal in Noordwest-Europa sterk achteruitgegaan. In Nederland staat de soort na een zeer sterke afname op de Rode Lijst in de categorie Ernstig Bedreigd. In Groot-Brittannië is dit al niet veel beter. Dit was voor de Britten aanleiding om een bijzondere populatie van de gewone langhoornbij eens onder de loep te nemen. Het gaat om een populatie op het Londense vliegveld Gatwick.

Op vliegveld Gatwick zijn twee nestaggregaties van gewone langhoornbijen aanwezig in hellingen van verhogingen in het landschap die zijn ontstaan als gevolg van werkzaamheden op het vliegveld. Deze zonbeschenen hellingen zijn schraal begroeid en er is kale bodem aanwezig waarin de dieren nestelen. Met behulp van vangst/terugvangst-onderzoek is de populatiegrootte bepaald en zijn er stuifmeelmonsters genomen van de poten van vrouwelijke bijen. Het stuifmeelonderzoek bevestigde de sterke binding aan vlinderbloemen (Fabaceae) van de gewone langhoornbij: 90% van het stuifmeel was van deze planten (klaverachtigen) afkomstig. 

De onderzoekers wijzen in hun discussie over de waarde die door de mens geschapen habitats kunnen hebben voor wilde bijen, mits deze goed beheerd worden. Als dichtgroei van de nestelhellingen voorkomen wordt, en als de aanwezigheid én een goed beheer van grote groeiplaatsen van vlinderbloemen wordt gewaarborgd, dan kunnen zulke plekken heel waardevol zijn voor het behoud van bedreigde bijensoorten. 

Lees het artikel hier (open access). 

Vorig artikel Overzicht bestuivers en wegbermen
Volgend artikel Wisselend effect van bloemstroken en heggen op bestuiving en plaagbestrijding

Zoeken

Archief